Skip to main content

Haridusteaduste instituut

Salme 1a, ruum 2950103 Tartu linn, Tartu linn, Tartumaa EST
+372 737 6450
haridus@ut.ee
Äli Leijen
instituudi juhataja, haridusteaduse doktoriõppe programmijuht
keskuse juhataja, õpetajahariduse professor
PhD
737 6441
(6027)
Salme 1a-105
Pille Nelis
haridusteaduste nooremlektor 0,75 k
asejuhataja õppe alal
MA (hariduse juhtimine)
516 9397
Salme 1a-213
Margus Pedaste
keskuse juhataja, haridustehnoloogia professor
Pedagogicumi juhataja
asejuhataja arendustöö alal
PhD (bioloogia ja maateaduste haridus)
515 6095 (6021)
Salme 1a-213
Francesco Arcidiacono
külalisprofessor
PhD
Stephen Andrew May
külalisprofessor
PhD (sotsioloogia)
Kristi Kõiv
põhikooli mitme aine õpetaja magistriõppe programmijuht
kasvatusteooria kaasprofessor
PhD (haridusteadus)
737 6476
Salme 1a-143
Pihel Hunt
haridusinnovatsiooni magistriõppe programmijuht
õpetajahariduse nooremlektor
MA (kasvatusteadused)
737 6465
522 4325 (6465)
Salme 1a-321
Emanuele Bardone
haridustehnoloogia magistriõppe programmijuht
haridustehnoloogia kaasprofessor
PhD
737 6022
Salme 1a-133
Mario Mäeots
loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis programmijuht
haridustehnoloogia kaasprofessor
PhD (loodusteaduslik haridus)
737 6443
Salme 1a-131
Anne Raam
õpetajate täienduskoolituse programmijuht
keskuse juhataja
mag (koolikorraldus)
737 6445
Salme 1a-122
Doris Kristina Raave
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
DigiEfekti spetsialist 0,4 k
MA (prantsuse keele õpetaja)
Salme 1a-312
Piret Einpaul
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
haridusteaduste nooremlektor 0,5 k
mag (kliiniline psühholoogia)
737 6462
Salme 1a-141
Kerli Kõiv
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (haridusinnovatsioon)
Eric Roldan Roa
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (haridustehnoloogia)
Salme 1a-130
Pille Häidkind
eripedagoogika lektor
eripedagoogika bakalaureuseõppe programmijuht, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe programmijuht
PhD (pedagoogika)
737 6151
512 9167 (6151)
Näituse 2-107
Aigi Kikkas
loodusteaduste didaktika õpetaja 0,75 k
klassiõpetaja programmijuht
MSc (bioloogia didaktika)
5304 4009 (6458)
Salme 1a-307
Merle Taimalu
alushariduse kaasprofessor
koolieelse lasteasutuse õpetaja programmijuht
PhD (pedagoogika)
737 6475
Salme 1a-313
Ingrid Koni
osakonna juhataja, pedagoogika lektor
õpetajahariduse magistriõppe programmijuht, humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise programmijuht
PhD (haridusteadus)
737 5157
Salme 1a-142
Karmen Trasberg
hariduskorralduse lektor
kutseõpetaja bakalaureuseõppe programmijuht
PhD (haridusteadus)
737 6462
5860 7716 (6462)
Salme 1a-141
Äli Leijen
instituudi juhataja, haridusteaduse doktoriõppe programmijuht
keskuse juhataja, õpetajahariduse professor
PhD
737 6441
(6027)
Salme 1a-105
Pille Nelis
haridusteaduste nooremlektor 0,75 k
asejuhataja õppe alal
MA (hariduse juhtimine)
516 9397
Salme 1a-213
Margus Pedaste
keskuse juhataja, haridustehnoloogia professor
Pedagogicumi juhataja
asejuhataja arendustöö alal
PhD (bioloogia ja maateaduste haridus)
515 6095 (6021)
Salme 1a-213
Francesco Arcidiacono
külalisprofessor
PhD
Stephen Andrew May
külalisprofessor
PhD (sotsioloogia)
Kristi Kõiv
põhikooli mitme aine õpetaja magistriõppe programmijuht
kasvatusteooria kaasprofessor
PhD (haridusteadus)
737 6476
Salme 1a-143
Pihel Hunt
haridusinnovatsiooni magistriõppe programmijuht
õpetajahariduse nooremlektor
MA (kasvatusteadused)
737 6465
522 4325 (6465)
Salme 1a-321
Emanuele Bardone
haridustehnoloogia magistriõppe programmijuht
haridustehnoloogia kaasprofessor
PhD
737 6022
Salme 1a-133
Mario Mäeots
loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis programmijuht
haridustehnoloogia kaasprofessor
PhD (loodusteaduslik haridus)
737 6443
Salme 1a-131
Anne Raam
õpetajate täienduskoolituse programmijuht
keskuse juhataja
mag (koolikorraldus)
737 6445
Salme 1a-122
Doris Kristina Raave
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
DigiEfekti spetsialist 0,4 k
MA (prantsuse keele õpetaja)
Salme 1a-312
Piret Einpaul
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
haridusteaduste nooremlektor 0,5 k
mag (kliiniline psühholoogia)
737 6462
Salme 1a-141
Kerli Kõiv
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (haridusinnovatsioon)
Eric Roldan Roa
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (haridustehnoloogia)
Salme 1a-130
Pille Häidkind
eripedagoogika lektor
eripedagoogika bakalaureuseõppe programmijuht, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe programmijuht
PhD (pedagoogika)
737 6151
512 9167 (6151)
Näituse 2-107
Aigi Kikkas
loodusteaduste didaktika õpetaja 0,75 k
klassiõpetaja programmijuht
MSc (bioloogia didaktika)
5304 4009 (6458)
Salme 1a-307
Merle Taimalu
alushariduse kaasprofessor
koolieelse lasteasutuse õpetaja programmijuht
PhD (pedagoogika)
737 6475
Salme 1a-313
Ingrid Koni
osakonna juhataja, pedagoogika lektor
õpetajahariduse magistriõppe programmijuht, humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise programmijuht
PhD (haridusteadus)
737 5157
Salme 1a-142
Karmen Trasberg
hariduskorralduse lektor
kutseõpetaja bakalaureuseõppe programmijuht
PhD (haridusteadus)
737 6462
5860 7716 (6462)
Salme 1a-141

Tugitalitus

Pedagoogika osakond

Õpetajate seminar

Eripedagoogika osakond

Haridusuuenduskeskus

Õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus

Haridustehnoloogia keskus

Õpetaja- ja kõrghariduse keskus

Tartu Ülikooli Pedagogicum