Skip to main content

Kanazawa ja Tartu Ülikool uuendasid tutvust veebi teel

Kolmapäeval kohtusid Zoomi vahendusel Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond ja Jaapani Kanazawa ülikooli meditsiini, farmaatsia ja terviseteaduste kolledž, et teineteisega lähemalt tuttavaks saada ja arutada koostöövõimalusi tulevikus.

Sümpoosioni peamiseks eesmärgiks oli tutvustada vatastikku ülikoole, võrrelda diplomieelset ja –järgset arstiõpet ning teadustöö korraldust.

Kohtumisel tutvustas professor Kazuhisa Sugiyama Kanazawa ülikooli, professor Yasuhiko Yamamoto kõneles lähemalt nende ülikooli arstiõppest, professor Tomokazu Yoshizaki kirjeldas, milline on residentuur ning professor Osamu Hori koos professor Atsushi Tajimaga avas lähemalt teadusteemasid. Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna poolel kõnelesid neil teemadel dekaan Margus Lember, õppeprodekaan Anti Kalda, residentuuriprodekaan Urmas Lepner ja arendusprodekaan Jarek Mäestu.

Sümpoosioni lõppedes ütles dekaan professor Osamu Hori, et nad said palju uut teada, loodavad tulevikus käivitada nii tudengite kui õppejõudude vahetuse ning luua tingimusi ühisteks teadusuuringuteks. Tema sõnul on väga tähtis, et omavahelist suhtlust jätkataks ning loodetavasti saab pidada ka järgmise sümpoosioni. Kanazawa ülikooli esindajad külastasid meie meditsiiniteaduste valdkonda 2019.a. lõpul, ent edasised kontaktid on olnud koroonapandeemia tõttu takistatud.

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaan Margus Lember ütles pärast kohtumist, et nii teaduskonna suurus kui prioriteedid on üsna sarnased Tartuga. Erinevustest on esikohal kahtlemata kasutada olevad ressursid. Kahel ülikoolil on umbes ühepalju õppejõude, ent tudengite arv õppejõu kohta on seal umbes kolm korda väiksem. „Kuigi ka Jaapanis on palju grantidepõhist rahastust, on ka teadustööks rahalised võimalused hoopis teised. Teadustöö ja kraadiõpe on üles ehitatud doktorikoolide kaudu. Diplomieelses õppes pakutakse osale tudengitest juba esimesest kursusest alates süvendatult teadusõpet juhtides neid hilisemale akadeemilisele karjäärile.“

„Samuti on erinev residentuur. Nende residentuur on 2-aastane, mis on ühesugune ja katab üldisemaid erialasid. Residentuurile järgneb kitsam spetsialiseerumine, mida nimetatakse fellowship’iks. Need kokku tagavad väljaõppe, mis on võrreldav Euroopa residentuuriga,“ selgitas Lember.

Üks Kanazawa ülikooli tuntumaid professoreid oli oftalmoloog Mikito Takayasu, kellelt pärineb ühe arteriidi esmakirjeldus 1908.aastast, haigust tuntakse praegu Takayasu arteriidina.

Kohtumise kokkuvõtteks ütles Margus Lember, et kahtlemata on mõlemal osapoolel huvi suhtlust jätkata. 

Image

FOTOD: Mari-Liis Timmotalo/kuvatõmmis. 12. jaanuaril tegid veebis omavahel tutvust Kanazawa ja Tartu Ülikool.

Jaga
13.01.2022
#uudis
MV

Teadlased selgitasid välja uued strateegiad agressiivse glioblastoomi raviks

Jaga
12.01.2022
Jaga
11.01.2022