Foto:
JP Hion

Konverentsil tutvustatakse olulisi patsiendiohutusega seotud teemasid

3. juunil toimub Tallinnas konverents “Patient Safety in Estonia: Linking research, education, policy and practice", kus räägitakse lähemalt patsiendiohutusega seotud teadus- ja õppetööst ning tervisepoliitikast.

PATSAFE on projekt, mille eesmärk on koostöös rahvusvaheliste teaduskeskustega edendada patsiendiohutuse teadus- ja arendustegevust Tartu Ülikoolis. Projekti raames töötati välja mahukas koolitusprogramm, mille erinevatel kursustel on osalenud enam kui sada tervishoiuvaldkonnaga seotud inimest.

Üks korraldajatest, sisehaiguste kaasprofessor Kaja Põlluste selgitas, et iga tervishoiuteenuse osutamisega võib kaasneda suurem või väiksem risk patsiendi kahjustamiseks. „Selleks, et kahju ära hoida, on vaja rakendada terve hulk abinõusid. Tähtis on aru saada, mis on selliste juhtumite põhjused ning kuidas neid vältida ja ennetada. Selleks on vaja, et kõigil tervishoiutöötajatel oleksid teadmised patsiendiohutusest ning tervishoiuteenuse osutamisel oleks tegevused sedavõrd läbi mõeldud, et vigade tekkimise oht oleks väga väike,“ selgitas Põlluste patsiendiohutuse vajalikkust. Samuti on tähtis, et patsiendiohutusega seotud tegevused on õiguslikult reguleeritud.

Konverentsil räägitakse patsiendiohutusest nii globaalses vaates kui ka sellest, kuidas rahvusvaheline koostöö aitab Eestis patsiendiohutust edendada ja mida tehakse pärast projekti edasi. „Paneeldiskussioonis arutleme selle üle, kuidas projekti käigus saadud kogemusi ja teadmisi Eestis rakendada,“ lausus Põlluste.

Teiste seas esinevad konverentsil videosilla kaudu rahvusvaheliselt tunnustatud tervishoiu kvaliteedi ja patsiendiohutuse ekspert professor Charles Vincent Ühendkuningriigist ning professor Niek Klazinga Hollandist, kes räägivad nende teemade olulisusest globaalses vaates. „Professor Vincent räägib patsiendiohutusega seotud teadus- ja õppetöö olulisusest maailma mastaabis ning professor Klazinga patsiendiohutusest seoses tervisepoliitika ja praktikaga,“ lisas Põlluste.

Tänavu valmis ka Tartu Ülikooli patsiendiohutuse teadus- ja arendustegevuse strateegia ning soovitused Eesti riikliku patsiendiohutuse strateegia koostamiseks.

Konverents toimub 3. juunil kella 9-17 Olümpia hotellis aadressil Liivalaia 33. Täpsem ajakava on konverentsi kodulehel. Konverentsile on võimalik registreerida 2. juunini, andes endast teada e-posti aadressi patsafe2022@conference-expert.eu kaudu.

10.08.2022
#teadus

Liisa Kuhi kaitseb doktoritööd „A contribution of biomarker collagen type II neoepitope C2C in urine to the diagnosis and prognosis of knee osteoarthritis“

29. augustil kell 14.00 kaitseb Liisa Kuhi doktoritööd „A contribution of biomarker collagen type II neoepitope C2C in urine to the diagnosis and prognosis of knee osteoarthritis“.
10.08.2022
#teadus
Erakogu

Toni Seppälä peab loengu täppismeditsiini rakendamisest seedetraktivähi korral

03.08.2022