Meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu esitas rektori kandidaadiks Volli Kalmu

15. veebruari 2017 meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu koosolekul otsustati esitada Tartu ülikooli rektori kandidaadiks Volli Kalm.

Volli Kalmu rektorikandidaadiks esitamise poolt olid kõik kohalolnud meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu liikmed.

Kliinilise meditsiini instituudi juht, arstiteaduskonna eelmine dekaan professor Joel Starkopf tunnustas Volli Kalmu senist tegevust rektorina ja avaldas arvamust, et valdkonna nõukogu peaks esitama rektorivalimisteks ühe, mitte mitu kandidaati.

Hambaarstiteaduse instituudi juhataja professor Mare Saagi kogemuse kohaselt ei võimalda üks valimisperiood  realiseerida kõiki plaane, senised 5 aastat on hea stardipositsioon, et mõtted teoks teha ja tegevused lõpule viia.

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaani Margus Lemberi sõnul on rektori tegevus ülikooli juhtimisel olnud asjakohane ja tulemuslik, ta on missioonitunde ja järjekindlusega juhtinud ülikooli tasakaalustatud ja stabiilse arengu nimel ning ta on Eestis tunnustatud ja aktsepteeritud arvamusliider, kelle seisukohtadega arvestatakse. "Rektor Volli Kalm adub lähiaastate teaduse rahastamise probleeme täie tõsidusega ning on lubanud panustada parimate lahenduste leidmisesse nii Eesti teadusrahastuse suurendamisel kui õiglaste jaotusprintsiipide rakendamisel ülikoolis.  Eelpooltoodu on põhjuseks, miks esitame ta rektorikandidaadiks ka järgnevaks valimisperioodiks," ütles Lember.

Rektori valimiskomisjon kinnitab rektori kandidaadid 20. veebruaril pärast kandidaatide esitamise tähtaja möödumist. Rektori valib valimiskogu valimiskoosolekul 30. märtsil 2017.

Lisainfo:

Margus Lember
meditsiiniteaduste valdkonna dekaan
731 8600
margus.lember@ut.ee