Haridusteaduste instituut

Jakobi 5
51005 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 6450
haridus@ut.ee
Margus Pedaste
Margus Pedaste
instituudi juhataja
PhD (bioloogia ja maateaduste haridus)
+372 737 6441
+372 515 6095 (6021)
Jakobi 5-A220
Kristi Kõiv_haridusteaduste instituut
Kristi Kõiv
põhikooli mitme aine õpetaja magistriõppe programmijuht
PhD (haridusteadus)
Pihel Hunt
Pihel Hunt
haridusinnovatsiooni magistriõppe programmijuht
MA (kasvatusteadused)
+372 522 4325 (6465)
Pille Nelis
Pille Nelis
õppenõunik, kaasava hariduse magistriõppe programmijuht, õpetajahariduse magistriõppe programmijuht
MA (hariduse juhtimine)
+372 516 9397
Liina Lepp
humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise programmijuht
PhD (haridusteadus)
Irja Vaas
Irja Vaas
koolieelse lasteasutuse õpetaja programmijuht
mag (koolikorraldus)
+372 5885 3424
Liana Roos
kutseõpetaja bakalaureuseõppe programmijuht
MA (andragoogika)
+372 518 0417
Leo Siiman
Leo Siiman
loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis programmijuht
PhD (optika)
+372 737 6465
Aigi Kikkas_haridusteaduste instituut
Aigi Kikkas
klassiõpetaja programmijuht
MSc (bioloogia didaktika)
+372 737 6458
+372 5304 4009 (6458)
Pille Häidkind
Pille Häidkind
eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppe programmijuht, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe programmijuht
PhD (pedagoogika)
+372 512 9167 (6151)
Anne Raam
Anne Raam
õpetajate täienduskoolituse programmijuht
mag (koolikorraldus)
+372 737 6445
+372 5474 0957
Airi Heinaru
Airi Heinaru
administratiivjuht, tugitalituse juhataja
+372 737 6472
+372 5565 5668
Jakobi 5-A221
Eve Toomsalu
Eve Toomsalu
töökorralduse spetsialist
MSc (turismigeograafia)
+372 737 6466
Jakobi 5-A224
Mari Pärn
Mari Pärn
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5919
+372 526 8044 (5919)
Jakobi 5-A128
Anneli Adamson
õppekorralduse spetsialist
MA (õigusteadus)
+372 737 6440
Jakobi 5-A131
Ranet Rõõmussaar
Ranet Rõõmussaar
õppekorralduse spetsialist
+372 737 6447
+372 5884 5002 (6447)
Jakobi 5-A129
Jana Kuremägi
Jana Kuremägi
õppekorralduse spetsialist
MA (keeleteadus ja keeletoimetamine)
+372 737 6444
Jakobi 5–A130
Margit Kiisler
Margit Kiisler
õppekorralduse spetsialist
+372 737 6456
+372 5690 4705 (6456)
Jakobi 5-A101
Andres Riik
Andres Riik
infotehnoloogia spetsialist
+372 737 6451
Jakobi 5-B241
Maarja Vaikmaa
Maarja Vaikmaa
juhiabi
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
+372 5664 8171
Jakobi 5-A223
Triin Kirs
Triin Kirs
kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist 0,8 k
+372 737 6442
+372 5336 5458
Jakobi 5-B243
Sven Paulus
Sven Paulus
kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist
+372 5649 6901
Jakobi 5-B243
Marje Johanson
Marje Johanson
projektide peaspetsialist (tööleping peatatud)
PhD (matemaatika)
Liis Kägu_haridusteaduste instituut.
Liis Kägu
õpirände ja üliõpilaskoostöö koordinaator (tööleping peatatud)
MA (kirjalik tõlge)
Egle Säre
Egle Säre
osakonna juhataja, haridusteaduste lektor
PhD (haridusteadus)
+372 5886 3132
Jakobi 5-B135
Kristi Kõiv_haridusteaduste instituut
Kristi Kõiv
kasvatusteooria kaasprofessor
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B134
Rain Mikser
haridusteooria kaasprofessor 0,4 k
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B153
Karmen Trasberg_haridusteaduste instituut
Karmen Trasberg
hariduskorralduse lektor
PhD (haridusteadus)
+372 5390 4240
Jakobi 5-B153
Liana Roos
kutsepedagoogika nooremlektor 0,5 k
MA (andragoogika)
+372 518 0417
Jakobi 5-B153
Piret Einpaul
Piret Einpaul
haridusteaduste nooremlektor
mag (kliiniline psühholoogia)
Jakobi 5-B133
Diana Eller
Diana Eller
kutsedidaktika nooremlektor 0,7 k
MA (koolijuhtimine)
Jakobi 5–B153
Liis Leilop
Liis Leilop
sotsiaalainete didaktika nooremlektor 0,4 k
MA (põhikooli mitme aine õpetaja)
Jakobi 5-B133
Karin Naruskov
Karin Naruskov
uurimismeetodite lektor (tööleping peatatud) 0,3 k
PhD (haridusteadus)
Krista Uibu_haridusteaduste instituut
Krista Uibu
juhataja, algõpetuse professor
PhD (pedagoogika)
+372 520 8579
Jakobi 5-A301
Merle Taimalu
Merle Taimalu
alushariduse kaasprofessor
PhD (pedagoogika)
+372 5438 0498
Jakobi 5-A305
Irja Vaas
Irja Vaas
käsitöö ja kodunduse didaktika nooremlektor
mag (koolikorraldus)
+372 5885 3424
Jakobi 5-B238
Kristel Ruutmets
Kristel Ruutmets
inglise keele algõpetuse nooremlektor
MA (inglise keel ja kirjandus)
Jakobi 5-A205
Esta Sikkal
algõpetuse didaktika ja praktika nooremlektor
MA (saksa keel ja kirjandus)
Jakobi 5-A204
Kaire Jõgi_haridusteaduste instituut
Kaire Jõgi
loodusteaduste didaktika nooremlektor
MSc (bioloogia didaktika)
+372 737 6455
Jakobi 5-A203
Maarja Sõrmus
Maarja Sõrmus
matemaatika didaktika nooremlektor 0,75 k, haridusteaduste nooremteadur 0,25 k
MA (põhikooli mitme aine õpetaja)
Jakobi 5-A302
Külli Hiiemäe-Metsar_haridusteaduste instituut
Külli Hiiemäe-Metsar
algõpetuse nooremlektor 0,4 k
MBA (ärijuhtimine (finantsjuhtimine))
Aigi Kikkas_haridusteaduste instituut
Aigi Kikkas
loodusteaduste didaktika nooremlektor
MSc (bioloogia didaktika)
+372 737 6458
+372 5304 4009 (6458)
Jakobi 5-A203
Tiia Krass
inglise keele algõpetuse nooremlektor
mag (koolikorraldus)
Jakobi 5-A205
Heily Leola
Heily Leola
alushariduse nooremlektor 0,75 k
MA (koolieelse lasteasutuse pedagoog)
Jakobi 5-A305
Mari Niitra
Mari Niitra
lastekirjanduse nooremlektor 0,8 k
MA (semiootika ja kulturoloogia)
Jakobi 5-A204
Evi Saluveer
Evi Saluveer
inglise keele algõpetuse õpetaja 0,4 k
MA (inglise keel ja kirjandus)
Jakobi 5-A205
Ave Avalo
Ave Avalo
kunstiõpetuse õpetaja 0,8 k
MA (kunst)
Jakobi 5-B238
Leesi Peedumäe
Leesi Peedumäe
matemaatika algõpetuse õpetaja 0,5 k
MA (matemaatikaõpetaja)
Jakobi 5-A302
Karin Konksi
Karin Konksi
haridusteaduste nooremteadur 0,66 k
MA (klassiõpetaja)
Jakobi 5-B154
Kristi Pikk
Kristi Pikk
õpetajahariduse nooremteadur 0,5 k
MA (põhikooli mitme aine õpetaja)
Jakobi 5-A302
Evelyn Kiive
Evelyn Kiive
osakonna juhataja, eripedagoogika professor
PhD (psühholoogia)
+372 5698 5518
Jakobi 5-B136
Marika Padrik
Marika Padrik
logopeedia kaasprofessor
PhD (pedagoogika)
+372 5558 0746 (6145)
Jakobi 5-B145
Pille Häidkind
Pille Häidkind
eripedagoogika lektor
PhD (pedagoogika)
+372 512 9167 (6151)
Jakobi 5-B137
Lagle Lehes
Lagle Lehes
logopeedia lektor 0,75 k
PhD (arstiteadus)
Jakobi 5-B146
Kairi Kaljuste_haridusteaduste instituut
Kairi Kaljuste
eripedagoogika nooremlektor 0,75 k
MA (psühholoogia)
Jakobi 5-B144
Tea Ausin_haridusteaduste instituut
Tea Ausin
eripedagoogika nooremlektor 0,5 k
Jakobi 5-B143
Merje Viigand
Merje Viigand
logopeedia nooremlektor 0,5 k
MA (logopeedia)
Jakobi 5-B146
Merle Juss
Merle Juss
eripedagoogika nooremlektor 0,5 k
MA (eripedagoogika)
Jakobi 5-B147
Kaja Pastarus_haridusteaduste instituut
Kaja Pastarus
eripedagoogika nooremlektor
MA (eripedagoogika)
Jakobi 5-B147
Anna Maria Ülviste
Anna Maria Ülviste
logopeedia nooremlektor 0,34 k, logopeedia nooremteadur 0,66 k
MA (logopeedia)
Jakobi 5–B143
Marju Lahtein-Kürsa
haridusteaduste nooremteadur 0,75 k
MA (logopeedia)
Jakobi 5-B154
Marja-Liisa Mailend
logopeedia kaasprofessor (tööleping peatatud) 0,5 k
PhD (kõne-, keele- ja kuulmisteadused)
Kristina Kutsar
Kristina Kutsar
eripedagoogika nooremlektor (tööleping peatatud) 0,3 k
MA (eripedagoogika)
Anne Raam
Anne Raam
keskuse juhataja
mag (koolikorraldus)
+372 737 6445
+372 5474 0957
Jakobi 5-B240
Maria Jürimäe
Maria Jürimäe
õppekavateooria nooremlektor 0,8 k, õppekava ja õpikogukondade peaspetsialist 0,1 k
MA (eesti filoloogia)
+372 5804 9739
Jakobi 5-A104
Marin Järvpõld_haridusteaduste instituut
Marin Järvpõld
kooliarendusprogrammi spetsialist 0,6 k
MA (põhikooli mitme aine õpetaja)
+372 737 6457
Jakobi 5–B239
Marge Kimmel
täienduskoolituse- ja kutseaasta spetsialist
MA (õpetaja)
+372 737 6446
Jakobi 5-B239
Anni Vallsalu
Anni Vallsalu
täienduskoolituse spetsialist
MA (disain ja rakenduskunst)
+372 737 6449
Jakobi 5-A104
Merilin Piirmann
Merilin Piirmann
täienduskoolituse spetsialist
MA (õigusteadus)
+372 737 6448
Jakobi 5-A103
Kati Lukk
täienduskoolituse spetsialist (tööleping peatatud)
Ita Ilves
projektide spetsialist (tööleping peatatud) 0,8 k
MA (geograafiaõpetaja)
Emanuele Bardone
Emanuele Bardone
keskuse juhataja, haridustehnoloogia kaasprofessor
PhD
Jakobi 5-B249
Margus Pedaste
Margus Pedaste
haridusinnovatsiooni professor
PhD (bioloogia ja maateaduste haridus)
+372 737 6441
+372 515 6095 (6021)
Jakobi 5-A220
Leo Siiman
Leo Siiman
haridustehnoloogia kaasprofessor
PhD (optika)
+372 737 6465
Jakobi 5-B231
Pirjo Mõttus
Pirjo Mõttus
haridustehnoloogia nooremteadur
MA (haridustehnoloogia)
Jakobi 5-B249
Doris Kristina Raave
Doris Kristina Raave
haridustehnoloogia nooremteadur 0,3 k
MA (õppimise ja õpetamise juhtimine)
Marit Puusepp_haridusteaduste instituut
Marit Puusepp
haridusteaduste nooremteadur 0,5 k
MA (bioloogiaõpetaja)
Jakobi 5-B253
Tony Tonni
Tony Tonni
haridustehnoloog
MA (haridustehnoloogia)
Jakobi 5-B250
Maarja Taaler
Maarja Taaler
haridustehnoloogia spetsialist 0,5 k
MA (kirjalik tõlge)
Jakobi 5-B253
Külli Kallas
Külli Kallas
haridustehnoloogia nooremteadur (tööleping peatatud) 0,8 k
MA (matemaatika- ja informaatikaõpetaja)
Äli Leijen
Äli Leijen
keskuse juhataja, õpetajahariduse professor
PhD
Jakobi 5-B322
Mari Karm
Mari Karm
kõrgkoolipedagoogika kaasprofessor 0,5 k
PhD (kasvatusteadused)
Jakobi 5-B232
Katrin Saks
Katrin Saks
haridusteaduste kaasprofessor
PhD (haridusteadus)
+372 5860 3222 (3002)
Jakobi 5-B322
Liina Lepp
ülddidaktika kaasprofessor
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B321
Karmen Kalk
Karmen Kalk
haridusuuringute lektor 0,5 k
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B230
Gerli Silm
Gerli Silm
haridusuuringute lektor
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B230
Pihel Hunt
Pihel Hunt
õpetajahariduse nooremlektor
MA (kasvatusteadused)
+372 522 4325 (6465)
Jakobi 5-B230
Pille Nelis
Pille Nelis
haridusteaduste nooremlektor
MA (hariduse juhtimine)
+372 516 9397
Jakobi 5-B320
Liisi Pajula
õpetajahariduse nooremteadur 0,8 k
MA (õppimise ja õpetamise juhtimine)
Jakobi 5-B319
Tiiu Leibur
haridusteaduste nooremteadur 0,5 k
mag (koolikorraldus)
Jakobi 5-B154
Kerli Kõiv
Kerli Kõiv
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (haridusinnovatsioon)
Kõue Heintalu
haridusteaduste nooremteadur
MA (haridusinnovatsioon)
Jakobi 5-B154
Regina Soobard
Pedagogicumi juhataja
PhD (loodusteaduslik haridus)
+372 737 5084
Jakobi 5-B252
Aili Saul
Aili Saul
praktikakorralduse ja -arenduse peaspetsialist
MA (koolijuhtimine)
+372 5912 6775
Jakobi 5-B242
Kerstin Vestel
Kerstin Vestel
Pedagogicumi koordinaator
MA (haridusinnovatsioon)
+372 5890 9677
Jakobi 5-B242
Mari Vallik
Mari Vallik
Pedagogicumi spetsialist
MA (kirjalik tõlge)
+372 5883 7585
Jakobi 5-B242
Tiina Tuhkur
Tiina Tuhkur
Pedagogicumi koordinaator (tööleping peatatud)
MSc (rahvusvahelised suhted ja rahvusvaheline õigus)