Täiendusõpe

Meditsiin areneb kiiresti ja juba ajalooliselt on arstid alati vajanud ajaga kaasaskäimiseks täiendusõpet. Tartu Ülikoolil on olnud Eestis aastate jooksul keskne roll arstide ja muu tervishoiu- ning meditsiinipersonali diplomijärgsel koolitamisel.

Täienduskursuste kvaliteedinõuded on ranged, arvestades kättesaadavat infohulka mujalt allikatest, kuid arstide kliinilisele praktiseerimisele ja tööle tervishoiusektoris saab baasiks olla eelkõige akadeemilisele teadmisele tuginev ja erialasid ühendav koolitussüsteem.

Meditsiiniteaduste valdkonnas pakuvad täiendusõppe võimalusi pea kõik suunad (sh farmaatsia, õendus, sporditeadus ja füsioteraapia jm), ent suurimaks neist on kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus, mis korraldab aastas keskmiselt 100 täienduskursust.

Täienduskeskuse aasta suursündmus on konverents “Kliinik”, mis toimus esimest korda 1992. aastal ning mida on korraldatud iga-aastase traditsioonina praeguse ajani. Konverentsi eesmärk on anda ülevaade meditsiini hetkeseisust ja laiendada osalejate silmaringi üle oma eriala piiride. Igal aastal osaleb konverentsil keskmiselt 600 tervishoiutöötajat üle Eesti.

Kõikidel valdkonna õppejõududel on võimalus osaleda ka kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse vahendatavatel Salzburgi täiendusseminaridel. Selleks korraldatakse Ameerika Austria Fondi stipendiumikonkurss, mis loob võimaluse täiendada end USA/Austria arstide läbiviidavatel koolitustel.

 

Tutvu valdkonnas pakutavate koolitusvõimalustegaVäljapoole pakutava täiendusõppe kõrval on äärmiselt tähtis ka õppejõudude ja praktikajuhendajate koolitamine, kelle ülesandeks on anda üliõpilastele kui tulevasele tervishoiu- ja meditsiinipersonalile edasi nüüdisagsed ja parimad teadmised oma erialast.
 

Praktikajuhendajate koolitused

Õpetamisoskuste arendamise koolitused

 

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Tartu Ülikooli mikrokraadiprogramm "Farmakognoosia"

Farmakognoosia mikrokraadiprogramm

Tudengid loengus

Mitmesse Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammi saab kandideerida 28. augustini