Arstiteaduse kliiniline praktika

Kliiniline praktika integreerib 5 õppeaasta jooksul omandatud teoreetilised teadmised praktilisse meditsiini ning on loomulikuks vaheetapiks enne erialaõpinguid residentuuris. Praktika eesmärgiks on täiendada õppuri üldarstlikke teadmisi, tagamaks tugevad ning laiad baasteadmised mistahes edasisel õpitaval erialal.

Kliiniline praktika on eelnevalt täies mahus omandatud teoreetilisi teadmisi nõudev ja rakendav õppeaine, millega saab alustada ainult pärast 5. kursuse kohustuslike kliiniliste õppeainete läbimist. Varasem töökogemus kliinilises meditsiinis, olgu see hooldajana, abiõena või abiarstina, on suureks abiks tudengi kasvamisel nooreks arstiks, aga varasemate teoreetiliste teadmiste ebatäiuslikkuse tõttu ei asenda need kliinilist praktikat ülikooliõpingute viimasel kursusel. 

Praktikainfo V kursusele (20.02.2020)

Korduma kippuvad küsimused (15.11.2018)

 


Kliiniline praktika on arstiõppe 6. kursust täies mahus sisustav õppeainete kogum (4x12 + 1x7 EAP), mis vältab 36 nädalat ning mille jooksul tuleb töötada nii haiglas kui ka perearstipraksises.

Haiglas tuleb läbida (a) erakorralise meditsiini, (b) sisemeditsiini ja (c) kirurgia tsüklid, millest igaüks kestab 8 nädalat (12 EAP). Üldjuhul sooritab üliõpilane need tsüklid ühes ja samas haiglas, kuna (a) nii on iga järgmise tsükli alguses töökeskkond juba natuke tuttav ning (b) haiglal on võimalik üliõpilasega oma töökorralduses suuremal määral arvestada ja üliõpilase saab paremini igapäevatöösse kaasata.

Perearstipraksises tuleb läbida 8 nädala (12 EAP) pikkune peremeditsiini tsükkel.

Ülejäänud 4 nädala arvelt (7 EAP) võib pikendada üht mainitud tsüklitest või sooritada valiktsükli enda poolt valitud kohas.
 


Hea teada
 

 • 20. õppenädala alguseks (hiljemalt 09. jaan 2023) peab dekanaati olema esitatud vähemalt kahe põhitsükli (kirurgia, sise-, erakorralise või peremeditsiini) täidetud peatükid. Samuti peavad olema vastatud AMBOSSis vastavate tsüklite küsimused.
   
 • 38. õppenädala alguseks (hiljemalt 15. mai 2023), enne lõpueksamit, peavad olema esitatud kõigi tsüklite peatükid ja praktiliste oskuste peatükk.
   
 • Praktiliste oskuste osa on kõigi tsüklite peale ühine.
   
 • Praktikapäevik on kõige mugavam köita kiirköitja(te) vahele: lehtede üks äär on selleks tarbeks laiemaks jäetud. Tervet päevikut ei pea juhendajale andma, üksikute peatükkide hindamiseks saab need kiirköitjast eraldada. Dekanaati esita erinevate tsüklite päevikud lahku köidetuna, nii saavad erialajuhendajad päevikuid üheaegselt läbi vaadata.
   
 • Päeviku saab dekanaati toimetada isiklikult või saata postiga (soovitatavalt tähitud kirjana). Tähtis on edastada päeviku originaal, mitte koopia. Kui päevik on läbi vaadatud ja arvestus saadud, saab tudeng praktikapäeviku tagasi.

 

Praktikate ainekavad
 

Peremeditsiini praktika MV00.00.005 ainekava

Moodle`i kursuse täitmine peremeditsiini praktikaga paralleelselt on kohustuslik. Kui teil on probleeme või küsimusi peremediitsiini praktika e-kursusega, pöörduge palun Liis Viitkari (liis.viitkar@ut.ee) poole. 

Erakorralise meditsiini praktika MV00.00.006 ainekav

Sisemeditsiini praktika MV00.00.003 ainekava

Lisaks praktikapäeviku täitmisele tuleb sisemeditsiini praktikatsüklis kureeritud patsientide kohta koostada 8 epikriisi. Epikriisid tuleb vormistada tekstifailina (šrift Times New Roman, kirjasuurus 12, reavahe 1,0), seejuures ühe epikriisi pikkus võib olla kuni 200 sõna. Epikriisid tuleb saata sisemeditsiini erialajuhendaja Mai Rosenbergile e-posti teel mai.rosenberg@kliinikum.ee (paberkandjal epikriise esitada ei tohi).
 

Kirurgia praktika MV00.00.004 ainekava

Praktika valiktsükkel MV00.00.007 ainekava

 


Praktikapäevikud ja muud dokumendid


VI kursuse kliiniline praktika (täiendatud 14.11.18)

Kliiniline praktika välismaal (täiendatud 15.10.17)

Korduma kippuvad küsimused (täiendatud 20.01.18)

Kolmepoolne praktikaleping

Õppeplaan (inglise keeles)

Praktikaplaan (inglise keeles)
 

Kliinilise praktika päevikud, 2022/2023 õ-a versioonid

Sissejuhatus ja kontaktid

Peremeditsiini päevik

Peremeditsiini vestluse kulg

Erakorraline meditsiin

Sisemeditsiin

Kirurgia

Valiktsükkel

Praktilised oskused

 

 

Praktikapäevikud ja teised dokumendid inglise keeles

#õppimine
Tartu Ülikooli Sihtastuse diplom Foto Andres Tennus

Tartu Ülikooli Sihtasutus ootab üliõpilasi kevadsemestri stipendiumidele kandideerima

#õppimine #rahvusvaheline

Registreerimine kursusele "Research Methods for Clinical Trials"

Kursusele „Research Methods for Clinical Trials – A Short Course in Design and Managmenet of Clincial Trials“.
#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Tartu Ülikooli võõrkeelsesse esimese astme õppesse saab kandideerida 15. aprillini ja magistriõppe eestikeelsetele erialadele 28. juunini