Residentuurikomisjon

Residentuurikomisjoni ülesannete hulka kuuluvad residentuuri korraldusega seotud teemad: 

 • õigusaktide ajakohastamine, 
 • residentuurikohtade ja lisakohtade taotluste haldamine,
 • programmide muutmise ettepanekute ning
 • sise- ja välishindamiste lõpparuannete läbivaatamine ja heakskiitmine.

Residentuurikomisjoni kuulub 11 liiget. Komisjoni esimees on residentuuriprodekaan ning liikmete seas on viis eriala üldjuhendajat, üks üliõpilaste, üks Eesti Arstide Liidu ja üks Eesti Haiglate Liidu esindaja. Arst-residentidel on komisjonis nüüd varasema ühe asemel kaks oma valitud esindajat. Eriala üldjuhendajad esindavad eri valdkondade residentuuriprogramme, millest mitu on ka riiklikult prioriteetsed residentuurisuunad.

Residentuurikomisjoni liikmed alates 1. märtsist 2024 on

 • Helen Reim, residentuuriprodekaan, komisjoni esimees,
 • Ruth Kalda, peremeditsiini eriala üldjuhendaja,
 • Helle Karro, sünnitusabi ja günekoloogia eriala üldjuhendaja,
 • Margus Lember, sisehaiguste eriala üldjuhendaja,
 • Anu Susi, psühhiaatria eriala üldjuhendaja,
 • Inga Vainumäe, pediaatri eriala üldjuhendaja,
 • Laura-Maria Magdaleena Ilottu, arst-residentide esindaja,
 • Kristiina Paju, arst-residentide esindaja,
 • Anna Martha Seer, arstiteaduse üliõpilaste esindaja,
 • Arvi Vask, Eesti Haiglate Liidu esindaja,
 • Maarja Hallik, Eesti Arstide Liidu esindaja.
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna uued prodekaanid

Kes kuuluvad meditsiiniteaduste valdkonna dekaani meeskonda uuel ametiajal?

Külli Kingo

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks valiti professor Külli Kingo

Tartu Ülikooli peahoone

Selgusid Tartu Ülikooli uued dekaanid