Sisseastumine residentuuri

Residentuuri saavad kandideerida üldarsti või hambaarsti kutse omandanud isikud, kes on registreeritud arsti või hambaarstina Terviseametis. Avaliku konkursi residentuuri riigieelarvelistele kohtadele kuulutab Tartu Ülikool välja ajalehes Postimees.

Loe lähemalt

Residentuuri kandideerimine

Kordamisküsimused

Vastuvõtueksamite sisulised nõuded