Skip to main content

Sisseastumine residentuuri

Residentuuri saavad kandideerida üldarsti või hambaarsti kutse omandanud isikud, kes on registreeritud arsti või hambaarstina Terviseametis. Avaliku konkursi residentuuri riigieelarvelistele kohtadele kuulutab Tartu Ülikool välja ajalehes Postimees.

Esitatavad dokumendid

Vastuvõtueksamite sisulised nõuded

Kordamisküsimused