Korduma kippuvad küsimused residentuuri kohta

Kelle poole küsimustega pöörduda?

1. Puhkus, haigusleht: juhendaja või osakonna juhataja → üldjuhendaja → dekanaat (residentuuri spetsialist)
2. Töö, palk: osakonna juhataja → haigla personaliosakond → üldjuhendaja → dekanaat (residentuuri spetsialist)
3. Teoreetilised koolitused: juhendaja või osakonna juhataja → üldjuhendaja → dekanaat (residentuuri spetsialist
4. Vastutuskindlustus: Eesti Arstide Liit või Eesti Nooremarstide Ühendus

Töövõimetuslehele jäämisel tuleb residendil koheselt teavitada oma tööandja baasi. Kui töövõimetuslehel on oldud juba üks nädal, tuleb sellest teavitada ka dekanaati - kui tsükli läbimine muutub küsitavaks, on soovitatav residentuur tervislikel põhjustel peatada. Residentuuri ei peatata lühemaks ajaks kui üks kuu.

Arst-residendile on ette nähtud puhkust 28 kalendripäeva tööaastas. Ühe kuu töötamise eest tekib residendil õigus 2,33 puhkusepäevale. Puhkusega seotud küsimused tuleb esitada baasi, milles resident hetkel tsükleid sooritab, personaliosakonnale.

Juhul, kui arst-resident töötab õppeaasta kestel mitmes residentuuri baasasutuses, makstakse igas residentuuri baasasutuses töölepingu lõppemisel selle tööandja juures väljatöötatud, aga kasutamata jäänud puhkuse eest rahaline hüvitis. Sel hetkel kasutamata jäänud puhkuse ulatuses on residendil õigus suvekuudel saada baasist palgata puhkust. Teisisõnu, arst-resident saab sellisel juhul kogu puhkusetasu osade kaupa ja “ettemaksuna”. Puhkuse vormistamine toimub baasasutuses vastavalt selles kehtivale korrale.

Residentuuri saab peatada:

  • doktoriõppekava täitmiseks kuni neljaks aastaks;
  • Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel (ajateenistus) kuni üheks aastaks;
  • tervislikel põhjustel arstitõendi alusel kuni kaheks aastaks;
  • lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Sellel põhjusel on õigus taotleda residentuuri peatamist lapse emal alates seitsmendast raseduskuust arstitõendi alusel ja mõlemal vanemal pärast lapse sündi lapse sünnitunnistuse koopia alusel;
  • omal soovil kuni üheks aastaks.

Residentuuri peatamise dokumendivormid asuvad siin. Residentuuri peatamiseks tuleb dekanaati (residentuur@ut.ee) saata allkirjastatud avaldus ning alusdokumendi koopia. 

Esmalt tuleb residendil saada oma eriala üldjuhendajalt nõusolek, et välismaa baasis on, lähtudes eriala programmi õpiväljunditest, võimalik residendi valitud tsüklit sooritada ja vajalik õpe omandada. Välismaale õppimamineku korral tuleb residendil esitada dekanaati allkirjastatud avaldus (vormi leiab dokumendivormide lehelt) ja õpingukava, milles kirjas, milline tsükkel sooritatakse välismaal. 

NB! Välismaale õppimamineku avaldusel peavad olema nii residendi kui ka eriala üldjuhendaja allkirjad.

Lisaks avaldusele tuleb residendil võtta vastuvõtjalt baasilt kirjalik nõusolek Tartu Ülikooli nimele (inglise keeles), milles baas kinnitab, et resident on teretulnud, teda juhendatakse ning kas residendile seal töötamise ajal töötasu makstakse või mitte (täpne ajavahemik tuleb kindlasti välja tuua). NB! Residendi õpingukava, avaldus ja kinnituskiri tuleb esitada kõik koos samaaegselt.

Kollektiivlepingus ja arst-residentide töölepingutes on kirjas, et residentuuri baasasutus kohustub võimaldama arst-residentidel nende tööaja sees osalemise ka teoreetilisel koolitusel, eksamitel ja arvestustel, mis on ette nähtud arst-residentide individuaalsetes õpingukavades.

Kuna arst-residendina töötamise otsene eesmärk ongi õppimine ning teoreetilistel koolitustel osalemine arvatakse tööaja sisse, ei ole õppepuhkuse võtmine residentuurist kooskõlas residentuuri põhimõtete ega õppepuhkuse olemusega.

  1. Kontrolli, kas kvalifitseerud osakoormust võtma. Osakoormust saad võtta, kui oled alla kolmeaastase või puudega lapse vanem või eestkostja, õpid doktoriõppes või hooldad pereliiget, kes vajab haiguse, puude või muu erivajaduse tõttu igapäevatoimingutes abi.
  2. Uuri enda eriala üldjuhendajalt, millist tsüklit on võimalik osakoormuses teha.
  3. Eriala üldjuhendaja lepib baasiga kokku Sinu õppe läbimise osakoormusega. 
  4. Esita dekanaati avaldus ning dokument või dokumendid, mis tõestavad, et kvalifitseerud osakoormust taotlema.  
  5. Arvesta, et osakoormuse vormistamine võtab aega. Taotlus tuleb esitada vähemalt kaks kuud enne osakoormusega läbitava praktilise koolituse tsükli alguskuupäeva.

Kasutajakonto saamiseks tuleb saata vastava sooviga kiri aadressile arvutiabi@ut.ee. Kui kasutajatunnus on olemas, saab baasidele ligi siit

Loe meditsiiniteaduste valdkonna juhendmaterjali, mis on mõeldud meie arstiteaduse õppekava praktikantide ja arst-residentide juhendajatele. 

Füsioteraapia tudengid harjutusi ette näitamas

Füsioteraapia magistriõppe virtuaalne infoseminar

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega