Teoreetiline õpe

Residentuuri erialadevahelised ühiskursused

Kursused on avatud ja soovitavad kõigile residentidele. Konkreetse kursuse sihtgrupp on määratletud kursuse programmis. Ühiskursuste üldiseks eesmärgiks on anda ülevaade eriala kompetentsi kuuluvate diagnostika- ja ravimeetodite kasutamisest viisil, mis annab teadmisi selle eriala tänastest võimalustest ja kohast eriarstlikus tööjaotuses.

Kursusel osalemine peab sobima residendi individuaalse õpingukavaga, st sellega peab olema nõus residendi tsüklijuhendaja baasasutuses. Oma tööandja õigeaegne informeerimine koolitusele mineku kavatsusest on residendi vastutus ja peab toimuma vastavalt baasasutuses kehtestatud korrale. Ühiskursustel osalemine on residendi jaoks tasuta ja selle õppe rahastamine toimub eraldi eriala üldjuhendaja käsutuses olevate õpetuskulude kasutamisest.

Osalemiseks kursustel, kus osavõtuarv on piiratud, tuleb ennast registreerida residendi isiklikult meiliaadressilt saadetud teatega meditsiiniteaduste valdkonna dekanaati (residentuur@ut.ee) või kursuse kaval näidatud meiliaadressil hiljemalt 10 päeva enne kursuse algust. Kursusele registreerumiseks tuleb teatada oma nimi ja õpitav residentuuri eriala.

Osavõtuõiguse saab vastavalt registreerimise järjekorrale. Kinnitus osalemisest saadetakse residendi isiklikule meiliaadressile. Kursusel osalemisest loobumisest tuleb residendil teatada dekanaati. Kui kursusele on registreerunud vähem kui 10 osavõtjat, siis kursuse toimumine tühistatakse ja sellest teatatakse osavõtusoovist teatanud residentidele.

Kursuse lõpetanud residendile antakse vastavasisuline tunnistus ja kursuse läbimine tuleb kasuks eriarsti pädevuse omandamisel.

Koolituskava 2022/2023 õppeaastal

Kursus Toimumisaeg
Traumaradioloogia 19.09.-21.09.2022

Radioloogia kirurgilistele erialadele

26.09.-28.09.2022

Kiirgusohutus radioloogilistel protseduuridel

10.10.2022

Tähtsamad aspektid transfusioonimeditsiinis seoses vereülekandega kliinikumis

01.11.2022

Juhendamisoskused

02.12.2022
Uued diagnostika ja ravi võimalused kliinilises geneetikas 18.01.-19.01.2023
Lastekirurgia erakorralise meditsiini ning anestesioloogia ja intensiivravi eriala residentidele 19.01.-20.01.2023
Kardioloogia 14.02.-15.02.2023
Immuunprofülaktika 03.04.-30.04.2023
Palliatiivne ravi ja valuravi 03.04.-04.05.2023
Oftalmoloogia 10.04.-11.04.2023
Taaselustamine kliinilisest surmast  

 

 

 

 

#õppimine
Ukraina lipp

Üheksa ukrainlast asus õppima eesti keelt, et võimalusel jätkata arstiõpinguid Tartu Ülikoolis

#kestlikkus #koostöö #õppimine #täiendusõpe
JP Hion

Tartu Ülikool lõi koos Norraga patsiendiohutuse õppeaine

#õppimine
Andero Kalju

Tartu Ülikooli residentuuri kandideeris enam kui 200 inimest