Teoreetiline õpe

Residentuuri erialadevahelised ühiskursused

Kursused on avatud ja soovitavad kõigile residentidele. Konkreetse kursuse sihtgrupp on määratletud kursuse programmis. Ühiskursuste üldiseks eesmärgiks on anda ülevaade eriala kompetentsi kuuluvate diagnostika- ja ravimeetodite kasutamisest viisil, mis annab teadmisi selle eriala tänastest võimalustest ja kohast eriarstlikus tööjaotuses.

Kursusel osalemine peab sobima residendi individuaalse õpingukavaga, st sellega peab olema nõus residendi tsüklijuhendaja baasasutuses. Oma tööandja õigeaegne informeerimine koolitusele mineku kavatsusest on residendi vastutus ja peab toimuma vastavalt baasasutuses kehtestatud korrale. Ühiskursustel osalemine on residendi jaoks tasuta ja selle õppe rahastamine toimub eraldi eriala üldjuhendaja käsutuses olevate õpetuskulude kasutamisest.

Osalemiseks kursustel, kus osavõtuarv on piiratud, tuleb ennast registreerida residendi isiklikult meiliaadressilt saadetud teatega meditsiiniteaduste valdkonna dekanaati (residentuur@ut.ee) või kursuse kaval näidatud meiliaadressil hiljemalt 10 päeva enne kursuse algust. Kursusele registreerumiseks tuleb teatada oma nimi ja õpitav residentuuri eriala.

Osavõtuõiguse saab vastavalt registreerimise järjekorrale. Kinnitus osalemisest saadetakse residendi isiklikule meiliaadressile. Kursusel osalemisest loobumisest tuleb residendil teatada dekanaati. Kui kursusele on registreerunud vähem kui 10 osavõtjat, siis kursuse toimumine tühistatakse ja sellest teatatakse osavõtusoovist teatanud residentidele.

Kursuse lõpetanud residendile antakse vastavasisuline tunnistus ja kursuse läbimine tuleb kasuks eriarsti pädevuse omandamisel.

Koolituskava 2023/2024 õppeaastal

KursusToimumisaeg
Kiirgusohutus radioloogilistel protseduuridel19.09.2023
Traumaradioloogia20.09.-22.09.2023
Radioloogia kirurgilistele erialadele27.09.-29.09.2023
Tähtsamad aspektid transfusioonmeditsiinis seoses vereülekandega kliinikumis28.11.2023
Käekirurgia11.01.-12.01.2024
Kliiniline toitmine16.01.-18.01.2024
Uued diagnostika ja ravi võimalused kliinilises geneetikas17.01.-18.01.2024
Kardioloogia13.02.-14.02.2024
Lastekirurgia peremeditsiini ja pediaatria eriala residentidele08.03.2024
Immuunprofülaktika25.04.2024
Palliatiivne ravi ja valuravi03.05.2024
Äge kõht EMO-s ja radioloogia vaatepunktist03.06.-05.06.2024
Taaselustamine kliinilisest surmast 

 

 

 

 

Füsioteraapia tudengid harjutusi ette näitamas

Füsioteraapia magistriõppe virtuaalne infoseminar

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega