Skip to main content

Residentuuri arendamine

Tartu Ülikooli residentuuri fookus on kvaliteedil. Üks samm selle suunas on heita uus pilk residentide hindamisele ja residentide haldamisele.

Meeskonnatöös löövad kaasa Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadi töötajad, üldjuhendajad, arst-residendid ning spetsialistid Tartu Ülikooli IT- ja õppeosakonnast.

 • Liisi Sirk – ärianalüütik
 • Anu Sarv – õppeoskuste arendamise konsultant
 • Urmas Lepner – residentuuriprodekaan
 • Halja Suss – residentuuri peaspetsialist
 • Rene Kärner – dekanaadi juhataja
 • Ruth Kalda – peremeditsiini õppekava üldjuhendaja
 • Helle Karro – sünnitusabi ja günekoloogia õppekava üldjuhendaja
 • Ave Minajeva – patoloogia õppekava üldjuhendaja
 • Juri Karjagin – anestesioloogia ja intensiivravi õppekav üldjuhendaja
 • Helen Reim – arst-resident, sünnitusabi ja günekoloogia
 • Joel Lumpre – üldarst, ENÜ esindaja

Tulevaste tervishoiutöötajate pädevuse hindamise aluseks peaks olema tipptasemel meetodid ja vahendid. Hindamine peab olema süstemaatiline - arvukad ja vahetud hindamised annavad kokku usaldusväärse terviku. Samuti aitab õigeaegne ja konstruktiivne tagasiside saada paremaks nii residendil, juhendaval arstil kui ka programmi haldajatel. Seda võiks algatatud projekt ja kaasaegsed lahendused lõpuks pakkuda.

Tänapäevane arst-residentide õppetöö haldus on aluseks sujuvale õppe- ja kliinilisele tööle, kui me räägime suurel hulgal kvaliteetsete spetsialistide koolitamisest. Mida neilt oodatakse ning milline on nende haridustee, peaks olema kõigile hästi näha.

TÜ meditsiiniteaduste valdkonnal on residentide õpitsüklitega seonduva informatsiooni kogumiseks residentuuri Access andmebaas, mis asub dekanaadi arvuti kettal. Täna sisestatakse andmed ja õpingukavad ning akadeemiline õiend käsitsi. Praegune tsüklite registreerimine käib mitmeid kanaleid pidi, mistõttu on see ajakulukas. Eesmärk on jõuda arst-residentide õppetöö haldusega sajaprotsendiliselt ÕIS2-te.

Ootame Sinu ettepanekuid ja soovitusi residentuuri paremaks muutmiseks ning Sinu soovist panustada siin.

Jaga
03.02.2022
Jaga
01.02.2022
#juhtimine
Pildil Tartu Ülikooli peahoone. Foto Mariana Tulf

Ülikooli nõukogu uus koosseis on kinnitatud

Jaga
31.12.2021