Residentuuri arendamine

Tartu Ülikooli residentuuri fookus on kvaliteedil. Üks samm selle suunas on heita uus pilk residentide hindamisele ja residentide haldamisele.

Meeskonnatöös löövad kaasa Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadi töötajad, üldjuhendajad, arst-residendid ning spetsialistid Tartu Ülikooli IT- ja õppeosakonnast.

 • Liisi Sirk – ärianalüütik
 • Anu Sarv – õppeoskuste arendamise konsultant
 • Gerhard Grents – arst-resident
 • Mihkel Viru – arst-resident
 • Halja Suss – residentuuri peaspetsialist
 • Rene Kärner – dekanaadi juhataja
 • Ruth Kalda – peremeditsiini eriala üldjuhendaja
 • Helle Karro – sünnitusabi ja günekoloogia eriala üldjuhendaja
 • Ave Minajeva – patoloogia eriala üldjuhendaja
 • Juri Karjagin – anestesioloogia ja intensiivravi eriala üldjuhendaja
 • Helen Reim – residentuuriprodekaan
 • Joel Lumpre – üldarst, baasi esindaja

E-portfoolio

Tulevaste tervishoiutöötajate pädevuse hindamise aluseks peaks olema tipptasemel meetodid ja vahendid. Hindamine peab olema süstemaatiline - arvukad ja vahetud hindamised annavad kokku usaldusväärse terviku. Samuti aitab õigeaegne ja konstruktiivne tagasiside saada paremaks nii residendil, juhendaval arstil kui ka programmi haldajatel. Seda võiks algatatud projekt ja kaasaegsed lahendused lõpuks pakkuda.

Ülekantavate pädevuste arendamine ja hindamine

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond on uuendamas õppeprogramme. Uuendamise ühe osana võetakse kasutusele ülekantavate pädevuste raamistik. Ülekantav pädevus on spetsialisti teadmiste, oskuste ja hoiakute kompleks, mis ei sõltu tema kliinilisest erialast ja on oluline kõikide erialade esindajatele. Antud raamistikus kirjeldatud pädevused moodustavad ühtse terviku ja kajastavad arsti igapäevategevusi sõltumata tema kliinilisest erialast.


Residentide haldussüsteem

Sujuva õppe- ja kliinilise töö aluseks on tänapäevane andmehaldus, kui me räägime suurel hulgal kvaliteetsete spetsialistide koolitamisest. Mida neilt oodatakse ning milline on nende haridustee, peaks olema kõigile hästi näha.

TÜ meditsiiniteaduste valdkonnas kasutatakse residentide õpitsüklitega seonduva informatsiooni haldamiseks ÕIS2 andmebaasi, mille täielik väljaarendamine on veel töös.  Eesmärk on jõuda arst-residentide õppetöö haldusega sajaprotsendiliselt ÕIS2-te.

Ootame Sinu ettepanekuid ja soovitusi residentuuri paremaks muutmiseks ning Sinu soovist panustada siin.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna uued prodekaanid

Kes kuuluvad meditsiiniteaduste valdkonna dekaani meeskonda uuel ametiajal?

Külli Kingo

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks valiti professor Külli Kingo

Tartu Ülikooli peahoone

Selgusid Tartu Ülikooli uued dekaanid