Autor:
Oliver Tomson

Uus doktorikooli meede

Tartu Ülikooli doktoriõppe programm „Meditsiin ja sport“ osaleb meetmes „Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ ülikoolidevahelise valdkondliku doktorikooli „Arsti- ja terviseteadused, veterinaaria“ kaudu.

Ülikoolidevahelised doktorikoolid on loodud doktoriõppe kvaliteedi edendamiseks. Valdkondlik doktorikool „Arsti- ja terviseteadused, veterinaaria“ ühendab Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli, ning kus juhtpartner on Tartu Ülikool.

Doktorikool on ülikoolide poolt loodud ühendus doktoriõppe arendamisel ühiste eesmärkide täitmiseks, sh Eesti ülikoolide doktorantidele interdistsiplinaarse ja rahvusvahelise koostöö ning täiendavate õpivõimaluste pakkumiseks, doktoritööde kvaliteedi tõstmiseks ning doktorantide juhendajatele enesetäiendamisvõimaluste pakkumiseks. Ühise doktorikooli kaudu korraldatakse üritusi, mis võiksid huvi pakkuda kõikidele doktorantidele või nende juhendajatele. Valdkondlike harude kaudu korraldatakse üritusi, mille temaatiline fookus on seotud vastava haru teadusvaldkonnaga.

Korralduslikud detailid täpsustuvad meetme rakenduse alguseks.

Doktorikool alustas oma tegevust jaanuaris 2024 ja projekti lõpptähtaeg on 31. august 2029. Projekti "Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ kaasrahastab Euroopa Liit.

Doktorikooli koduleht

Sihtgrupp

Tegevuse sihtrühmaks on kõigi Eesti ülikoolide doktorandid, magistrandid ning doktorantide juhendajad. Doktorant on ühise doktorikooli liige ja saab lähtuvalt oma doktoritöö spetsiifikast valida endale sobivaid doktorikooli valdkondlike harude poolt korraldatavaid üritusi. Toetusi saab doktorant doktorikooli sellest valdkondlikust harust, kuhu ta eriala järgselt kuulub.
 

„Arsti- ja terviseteadused, veterinaaria“ valdkondliku haru alla kuuluvad doktorandid, kes õpivad järgmistel õppekavadel:

  • Tartu Ülikool „Meditsiini ja sport“
  • Tallinna Ülikool „Tervisekäitumine ja heaolu“ ja „Sotsiaaltöö“
  • Eesti Maaülikool „Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus“
  • Tallinna Tehnikaülikool: „Loodusteadused: biomeditsiin ja tervisetehnoloogia“


Tegevused

Korralduslikud detailid täpsustuvad meetme rakenduse alguseks.

Teavitusnõuded

Teavitusnõuded täpsustuvad meetme rakenduse alguseks

Juhtimisstruktuur

„Arsti- ja terviseteadused, veterinaaria“ valdkonna teadusnõukogu esindajad: 

Image
Kaasrahastanud Euroopa Liit
Tartu Ülikooli proviisoritudeng

Mida peaks arst teadma retseptiravimite välja kirjutamisest?

Edgar Lipping kaitseb doktoritööd „Postoperative antibacterial therapy in complicated appendicitis and appendectomy in pregnancy“

8. märtsil kaitseb Edgar Lipping oma doktoritööd „Postoperative antibacterial therapy in complicated appendicitis and appendectomy in pregnancy“.
Konkursi „Teadus 3 minutiga“ viis parimat ja teaduste akadeemia president Tarmo Soomere

Martin Haamer ja Hanna Britt Soots jõudsid konkursi „Teadus 3 minutiga“ parimate hulka