Autor:
Oliver Tomson

Uus doktorikooli meede

Tartu Ülikooli doktoriõppe programm „Meditsiin ja sport“ osaleb meetmes „Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ ülikoolidevahelise valdkondliku doktorikooli „Arsti- ja terviseteadused, veterinaaria“ kaudu.

Ülikoolidevahelised doktorikoolid on loodud doktoriõppe kvaliteedi edendamiseks. Valdkondlik doktorikool „Arsti- ja terviseteadused, veterinaaria“ ühendab Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli, ning kus juhtpartner on Tartu Ülikool.

Doktorikool on ülikoolide poolt loodud ühendus doktoriõppe arendamisel ühiste eesmärkide täitmiseks, sh Eesti ülikoolide doktorantidele interdistsiplinaarse ja rahvusvahelise koostöö ning täiendavate õpivõimaluste pakkumiseks, doktoritööde kvaliteedi tõstmiseks ning doktorantide juhendajatele enesetäiendamisvõimaluste pakkumiseks. Ühise doktorikooli kaudu korraldatakse üritusi, mis võiksid huvi pakkuda kõikidele doktorantidele või nende juhendajatele. Valdkondlike harude kaudu korraldatakse üritusi, mille temaatiline fookus on seotud vastava haru teadusvaldkonnaga.

Korralduslikud detailid täpsustuvad meetme rakenduse alguseks.

Doktorikool alustas oma tegevust jaanuaris 2024 ja projekti lõpptähtaeg on 31. august 2029. Projekti "Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ kaasrahastab Euroopa Liit.

Doktorikooli koduleht

Sihtgrupp

Tegevuse sihtrühmaks on kõigi Eesti ülikoolide doktorandid, magistrandid ning doktorantide juhendajad. Doktorant on ühise doktorikooli liige ja saab lähtuvalt oma doktoritöö spetsiifikast valida endale sobivaid doktorikooli valdkondlike harude poolt korraldatavaid üritusi. Toetusi saab doktorant doktorikooli sellest valdkondlikust harust, kuhu ta eriala järgselt kuulub.
 

„Arsti- ja terviseteadused, veterinaaria“ valdkondliku haru alla kuuluvad doktorandid, kes õpivad järgmistel õppekavadel:

  • Tartu Ülikool „Meditsiini ja sport“
  • Tallinna Ülikool „Tervisekäitumine ja heaolu“ ja „Sotsiaaltöö“
  • Eesti Maaülikool „Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus“
  • Tallinna Tehnikaülikool: „Loodusteadused: biomeditsiin ja tervisetehnoloogia“

 

Doktorikooli meetmest toetatakse:

  • valdkondliku haru üritusi
  • välislektorite kaasamist
  • juhendajatele suunatud koolitusi
  • 2025. aastast ka mobiilsus


Juhtimisstruktuur

„Arsti- ja terviseteadused, veterinaaria“ valdkonna teadusnõukogu esindajad: 

Image
Kaasrahastanud Euroopa Liit
Ravimite jagamine on ühiskonnas suur probleem

Ravimite jagamisel võivad olla halvad tagajärjed

Autotransplantatsioon on peetunud või lõikunud hamba siirdamine sama inimese ühest suuõõne piirkonnast teise, kas lagunenud või puuduva hamba kohale

Tarkusehambaid saab edukalt kasutada puuduvate hammaste asendamiseks

Tartu Ülikooli teadlaste uuringud näitavad, et rämpstoidul võib olla kahjulik mõju ajule

Rämpstoidul võib olla kahjulik mõju ajule