Residentuuri vastuvõtueksamite sisulised nõuded

Residentuuri vastuvõtueksamite sisulised nõuded, sooritamise kord ja punktide jagunemine vastuvõtueksami suulise ja kirjaliku osa vahel

Tutvu residentuurieksamite ajakavaga

Kinnitatud Meditsiiniteaduste valdkonna nõukogus 21. septembril 2022.a

1. Residentuuri vastuvõtueksam toimub eesti keeles ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast, mida hinnatakse eraldi. Residentuuri vastuvõtueksami sisu ja mahu miinimumnõueteks on arstiteaduse või hambaarstiteaduse bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava õpiväljundid ja vastava eriala kordamisküsimused. Lisaks erialateadmistele hindab vastuvõtukomisjon eksami suulise osa käigus
•        motivatsiooni ning kutsesobivust
•        kriitilise mõtlemise ning arutlus- ja analüüsioskust
•        erialast silmaringi ja orienteerumist erialal.

2. Residentuuri vastuvõtueksami kirjaliku osa eest on maksimaalselt võimalik saada 10 punkti ja suulise osa eest 20 punkti, v.a punktis 3 nimetatud erialadel.

3. Residentuuri vastuvõtueksami kirjaliku osa eest on maksimaalselt võimalik saada 20 punkti ja suulise osa eest 10 punkti järgmistele erialade kandideerimisel:

- allergoloogia-immunoloogia;
- endokrinoloogia;
- onkoloogia;
- ortodontia;
- pulmonoloogia;
- suu-, näo- ja lõualuukirurgia;
- sünnitusabi ja günekoloogia.

Esitatavad dokumendid

Kordamisküsimused

#sisseastumine
kaks inimest vestlemas

Tartu Ülikool kutsub virtuaalsele sisseastumise infopäevale

#sisseastumine #ühiskonnale #ülikoolist
Tartu_Ülikooli_virtuaaltuuri_kaart_Allikas_Tartu Ülikool.png.png

Tartu Ülikooli uus virtuaaltuur viib ülikoolielu keskele

#sisseastumine
Tartu Ülikooli tudengid Tiigi pargis. Foto Mariana Tulf

Tartu Ülikool pakub võimekatele esmakursuslastele praktilisi lisaõpivõimalusi