Residentuuri vastuvõtueksamite sisulised nõuded

Residentuuri vastuvõtueksamite sisulised nõuded, sooritamise kord ja punktide jagunemine vastuvõtueksami suulise ja kirjaliku osa vahel

Kinnitatud Meditsiiniteaduste valdkonna nõukogus 21. septembril 2022.a

1. Residentuuri vastuvõtueksam toimub eesti keeles ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast, mida hinnatakse eraldi. Residentuuri vastuvõtueksami sisu ja mahu miinimumnõueteks on arstiteaduse või hambaarstiteaduse bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava õpiväljundid ja vastava eriala kordamisküsimused. Lisaks erialateadmistele hindab vastuvõtukomisjon eksami suulise osa käigus
•        motivatsiooni ning kutsesobivust
•        kriitilise mõtlemise ning arutlus- ja analüüsioskust
•        erialast silmaringi ja orienteerumist erialal.

2. Residentuuri vastuvõtueksami kirjaliku osa eest on maksimaalselt võimalik saada 10 punkti ja suulise osa eest 20 punkti, v.a punktis 3 nimetatud erialadel.

3. Residentuuri vastuvõtueksami kirjaliku osa eest on maksimaalselt võimalik saada 20 punkti ja suulise osa eest 10 punkti järgmistele erialade kandideerimisel:

- allergoloogia-immunoloogia;
- endokrinoloogia;
- onkoloogia;
- ortodontia;
- pulmonoloogia;
- suu-, näo- ja lõualuukirurgia;
- sünnitusabi ja günekoloogia.

Esitatavad dokumendid

Kordamisküsimused

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

Tudengid õppimas

Tartu Ülikooli akadeemilist testi lahendas sel aastal 36% abiturientidest

LUP22

Mille põhjal teha teadlik erialavalik?