Residentuuri vastuvõtueksamite sisulised nõuded

Residentuuri vastuvõtueksamite sisulised nõuded, sooritamise kord ja punktide jagunemine vastuvõtueksami suulise ja kirjaliku osa vahel

Kinnitatud Meditsiiniteaduste valdkonna nõukogus 21. septembril 2022.a

1. Residentuuri vastuvõtueksam toimub eesti keeles ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast, mida hinnatakse eraldi. Residentuuri vastuvõtueksami sisu ja mahu miinimumnõueteks on arstiteaduse või hambaarstiteaduse bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava õpiväljundid ja vastava eriala kordamisküsimused. Lisaks erialateadmistele hindab vastuvõtukomisjon eksami suulise osa käigus
•        motivatsiooni ning kutsesobivust
•        kriitilise mõtlemise ning arutlus- ja analüüsioskust
•        erialast silmaringi ja orienteerumist erialal.

2. Residentuuri vastuvõtueksami kirjaliku osa eest on maksimaalselt võimalik saada 10 punkti ja suulise osa eest 20 punkti, v.a punktis 3 nimetatud erialadel.

3. Residentuuri vastuvõtueksami kirjaliku osa eest on maksimaalselt võimalik saada 20 punkti ja suulise osa eest 10 punkti järgmistele erialade kandideerimisel:

- allergoloogia-immunoloogia;
- endokrinoloogia;
- onkoloogia;
- ortodontia;
- pulmonoloogia;
- suu-, näo- ja lõualuukirurgia;
- sünnitusabi ja günekoloogia.

Residentuuri sisseastumiseksamite ajakava näeb siit.

Esitatavad dokumendid

Kordamisküsimused