Akadeemiline petturlus

Akadeemilise eetika üheks oluliseks osaks on akadeemilisest petturlusest hoidumine, seda nii teadus- kui ka õppetöös. Mis on akadeemiline petturlus ja mis on selle tagajärjed? 

Akadeemiline petturlus on: 
    •    õpiväljundite hindamisel sellise materjali või abi kasutamine, mida õppejõud ei ole sõnaselgelt lubanud 
    •    lubamatu abi küsimine ja tarvitamine, näiteks etteütlemine, mahakirjutamine, individuaalsel hindamisel kaaslase abi tarvitamine 
    •    selline teadmiste vahetamine, mis ei ole õppejõu poolt lubatud 
    •    teise üliõpilase hindamisel osalemine, kui see ei ole lubatud 
    •    kellegi teise töö esitamine oma nime all või selle osade tahtlik kasutamine nõuetekohase akadeemilise viitamiseta (plagieerimine) 
    •    iseenda töö uuesti esitamine samas või teises õppeaines, v.a juhul, kui õppejõud on seda lubanud.

Akadeemilist petturlust reguleerib Tartu Ülikooli õppekorralduseeskiri.

 

Lubamatu abi ja materjali kasutamine

 

Teise üliõpilase hindamisel osalemine

 

Plagiaat

 

Spikerdamine

 

Eneseplagiaat

#õppimine
Andero Kalju

Meditsiiniteaduste valdkonna mikrokraadid õpetavad histoloogiat ja uurimistöö läbiviimist

17.08.2022
#õppimine
JP Hion

Veel sel nädalal saab registreeruda proviisori eriala täiendusõppekursusele Tartu Ülikoolis

15.08.2022
#õppimine
JP Hion

Toimub täiendav vastuvõtt residentuuri

15.08.2022