Arstiteaduskonna medal

Arstiteaduskonna medal on kõrgeim autasu, millega väljendatakse tunnustust meditsiiniteaduste valdkonnale esitatud teenete eest. Medali saajate nimed kantakse auraamatusse.

Auraamatu esimesel lehel on kirjas medali statuut:

Image
MV

Arstiteaduskonna medali on pälvinud:

1982
Pavel Bogovski
Elmar Karu
Leida Keres
Elise Käer-Kingisepp
Ilmar Nuut
Heinrich Petlem
Veinart Pökk
Ernst Raudam
Ants Rulli
Väino Rätsep
Zinaida Saar
Jüri Saarmaa
Elmar Siirde
Raivo Toots

1983
Mart Kull
Kuno Kõrge
Selma Laanes
Hilda Lind
Heimar Peremees
Raiot Silla
Johannes Tammeorg
Herman Vahter
Evald Väärt

1984
Valve Saarma
Lembit Allikmets
Viiu Sillaste
Artur Lind
Eugen Tallmeister
Oku Tamm
Vello Laos

1985
Arnold Koop
Jaan Riio
Lembit Tähepõld
Laur Karu
Silvia Russak
Malev Uibo
Helga Lenzner
Anatoli Sivenkov
Milvi Tedermaa
Ants Haavel

1986
Ants Kallikorm
Maido Sikk
Sigrid Aru
Kaljo Villako
Robert Looga
Hilja Jalviste
Ülo Lepp
Agu Tamm

1987
Leo Päi
Leo Schotter
Vello Peedimaa
Boris Luik
Lia Sildveer
Salme Sibul

1988
Albert Kliimaa
Akivo Lenzner
Toomas-Andres Sulling
Arved Jents
Evald Tammepõld

1989
Ain-Elmar Kaasik
Leo Pokk
Aino Paves
Jaan Seeder
Arnold Jannus
Tiina Talvik
Aavo-Valdur Mikelsaar

1990
Arno Aadamsoo
Rein Kariis
Kaljo Mitt
Ennu Sepp
Arvo Tikk
Henno Tikka

1991
Ülo Arend
Kadri Gross
Argo Kõvamees
Ilo Käbin
Leo Nurmand
Manfred Sielaad
Elmar Vasar

1992
Jarmo K. Visakorpi
Helgi Silm
Vello Ilmoja
Raul Talvik
Jüri Samarütel
Urmo Kööbi

1993
Bengt Björksten
Heino Hanson
Ralf Allikvee
Jüri Kärner
Edvitar Leibur
Elmut laane

1994
Vello Salupere
Virve Kask
Ado Truuppõld
Heinart Sillastu
Marju Lauristin
Jaak Maaroos

1995
Arne Lepp
Toomas Põld
Horst Skopp
Karl Kull
Heidi-Ingrid Maaroos

1996
Selma Teesalu
Tiit Haviko
Erich Kuus
Larissa Uusküla
Maie Kalnin

1997
Marika Mikelsaar
Helle Tapfer
Mare Lind
Mihkel Zilmer
Peet-Henn Kingisepp

1998
Hele Everaus
Astrid Saava
Toomas Savi
Harri Tihane

1999
Aili Pikk
Ahti Kallikorm
Toomas Väli
Toomas Palu
Kalle Kisand

2000
Ants Peetsalu
Matt Mägi
Udo Reino
Toomas Veidebaum

2001
Jaak Aaviksoo
Elmar Arak
Eevi Maiste
Aleksander Žarkovski
Aleksei Panov
Reinhold Birkenfeldt

2002
Volli Kalm
Mart Ustav

2003
Peep Veski
Andres Lehtmets
Margareete-Helge Otter
Väino Sinisalu
Lembit Mehilane

2004
Eero Vasar
Rein Teesalu

2005
Raik-Hiio MIkelsaar
Sulev Kõks

2006
Raul-Allan Kiivet

2007
Tõnis Timmusk
Enn Seppet
Maido Uusküla
Ivar-Olavi Vaasa
Enn Jõeste
Andres Ellamaa

2008
Allen Kaasik
Andres Soosaar
Küllo Arjakas
Peeter Mardna

2009
Toomas Asser
Anatoli Landõr

2010
Mart Saarma
Aavo Lang

2011
Pille Taba
Martin Kutman

2012
Alar Karis
Toivo Hinrikus

2013
Andres Arend
Kalju Paju
Ehte Orlova

2014
Aade Liigant
Hannes Tomusk

2015
Jana Kivastik
Aleksander Sipria

2016
Sulev Haldre
Marje Oona

2017
Oivi Uibo
Riina Salupere

2018 
Urmas Siigur
Sirje Kaur

2019
Ene Indermitte
Ivo Laidmäe
Heili Varendi

2020
Karin Varik
Jaan Eha
Jyrki Tapio Heinämäki

2021
Ain Raal
Helle Karro

2022
Riina Kallikorm
Raivo Uibo

2023
Mare Saag
Alan Altraja
Priit Kaasik

Mees jooksulindil

Madala intensiivsusega treeningu mõju jääb raskesti ennustatavaks

Ravimite jagamine on ühiskonnas suur probleem

Ravimite jagamisel võivad olla halvad tagajärjed

Autotransplantatsioon on peetunud või lõikunud hamba siirdamine sama inimese ühest suuõõne piirkonnast teise, kas lagunenud või puuduva hamba kohale

Tarkusehambaid saab edukalt kasutada puuduvate hammaste asendamiseks