Meditsiiniteaduste valdkonna doktoriõppe keskus

Meditsiiniteaduste valdkonna doktoriõppe keskus on osa meditsiiniteaduste valdkonnast ning selle alla kuulub üks doktoriõppe programm: meditsiin ja sport. Valdkonna doktoriõppe programm koosneb neljast erialast: arstiteadus, farmaatsia, liikumis- ja sporditeadused, neuroteadused. Programmi haldavad meditsiiniteaduste valdkond ning sporditeaduste ja füsioteraapia instituut.

Keskuse ülesanne on tagada, et valdkonna doktoriõpe toimuks kooskõlas kehtestatud kordadega. Lisaks vastutab keskus sujuva infovahetuse ning doktorantide ja juhendajate nõustamise eest küsimustes, mis puudutavad doktoriõppe korraldust, rahastusmeetmeid ning õppeainete ja koolituste valikut. Tartu Ülikooli doktoriõppe programm „Meditsiin ja sport“ osaleb meetmes „Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ ülikoolidevahelise valdkondliku doktorikooli „Arsti- ja terviseteadused, veterinaaria“ kaudu.

Doktoriõppe eesmärk on valmistada ette õppejõudusid ja teadlasi ülikoolides ja teadusasutustes ning juhtivspetsialiste väljaspool akadeemilist sfääri. Doktoriõpe on teaduspõhine kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille kestel doktorant omandab iseseisvaks teadus- ja arendustegevuseks vajalikud pädevused.

 

Loe lähemalt meditsiini ja spordi doktoriõppe programmi sisseastumise kohta        

 

19. aprillil toimus Biomeedikumis teadmussiirde doktorantuuri infoseminar. Seminari ettekannete materjalid leiab siit.

Doktoriõppe programm alates 2022/23. õppeaastast

Doktoriõppe kavandamine, läbimine ja lõpetamine

Doktoriõppe korraldus

Doktoriõpet reguleerib Tartu Ülikoolis doktoriõppe eeskiri. Doktoriõppe eeskiri sisaldab üldisi nõudeid juhendamise, individuaalplaani. atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise kohta. Kõikidel doktorantidel on soovituslik tutvuda ka heade tavadega Tartu Ülikoolis, eriti doktoriõppe hea tavaga. Tartu Ülikooli doktoriõpet reguleerivate õigusaktide ja dokumendivormide kohta leiab lähemat infot ülikooli kodulehelt.

Loe lisaks
mv
Doktoriõppe nõukogu
Esimees:
professor Maris Laan, meditsiiniteaduste valdkonna teadusprodekaan

Liikmed:
kaasprofessor Aavo Lang, arstiteaduse eriala esindaja
professor Jyrki Tapio Heinämäki, farmaatsia eriala esindaja
teadur Kattri-Liis Eskla, neuroteaduste eriala esindaja
professor Priit Kaasik, liikumis- ja sporditeaduste eriala esindaja
professor Joel Starkopf, tööandjate esindaja
Getter Marie Lemberg, üliõpilaste esindaja
Kaisa Teele Oja, üliõpilaste esindaja

 

Eriala esindajate kontaktid

Aavo Lang
arstiteaduse doktoriõppe eriala
737 4333
Aavo Lang
arstiteaduse doktoriõppe eriala
737 4333
Kattri-Liis Eskla
neuroteaduste doktoriõppe eriala
737 4346
Kattri-Liis Eskla
neuroteaduste doktoriõppe eriala
Priit Kaasik
liikumis- ja sporditeaduste doktoriõppe eriala
737 5364
Priit Kaasik
liikumis- ja sporditeaduste doktoriõppe eriala
Jyrki Tapio Heinämäki
farmaatsia doktoriõppe eriala
737 5281
Jyrki Tapio Heinämäki
farmaatsia doktoriõppe eriala
Füsioteraapia tudengid harjutusi ette näitamas

Füsioteraapia magistriõppe virtuaalne infoseminar

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega