Skip to main content

Meditsiiniteaduste valdkonna doktoriõppe keskus

Meditsiiniteaduste valdkonna doktoriõppe keskus on osa meditsiiniteaduste valdkonnast ning selle alla kuulub üks doktoriõppe programm: meditsiin ja sport. Valdkonna doktoriõppe programm koosneb neljast erialast: arstiteadus, farmaatsia, liikumis- ja sporditeadused, neuroteadused. Programmi haldavad meditsiiniteaduste valdkond ning sporditeaduste ja füsioteraapia instituut.

Keskuse ülesanne on tagada, et valdkonna doktoriõpe toimuks kooskõlas kehtestatud kordadega. Lisaks vastutab keskus sujuva infovahetuse ning doktorantide ja juhendajate nõustamise eest küsimustes, mis puudutavad doktoriõppe korraldust, rahastusmeetmeid ning õppeainete ja koolituste valikut. Doktoriõppe keskuse all jätkab tööd kliinilise meditsiini doktorikool.

Doktoriõppe eesmärk on valmistada ette õppejõudusid ja teadlasi ülikoolides ja teadusasutustes ning juhtivspetsialiste väljaspool akadeemilist sfääri. Doktoriõpe on teaduspõhine kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille kestel doktorant omandab iseseisvaks teadus- ja arendustegevuseks vajalikud pädevused.

Doktoriõppe programm alates 2022/23. õppeaastast

Doktoriõppe kavandamine, läbimine ja lõpetamine

Doktoriõppe korraldus

Doktoriõpet reguleerib Tartu Ülikoolis doktoriõppe eeskiri. Doktoriõppe eeskiri sisaldab üldisi nõudeid juhendamise, individuaalplaani. atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise kohta. Kõikidel doktorantidel on soovituslik tutvuda ka heade tavadega Tartu Ülikoolis, eriti doktoriõppe hea tavaga. Tartu Ülikooli doktoriõpet reguleerivate õigusaktide ja dokumendivormide kohta leiab lähemat infot ülikooli kodulehelt.

Loe lisaks

Kliinilise meditsiini doktorikool

 


Eriala juhtide kontaktid

Aavo Lang
arstiteaduse doktoriõppe programmijuht
inimese füsioloogia kaasprofessor
737 4333
Aavo Lang
arstiteaduse doktoriõppe programmijuht
inimese füsioloogia kaasprofessor
737 4333
Kattri-Liis Eskla
neuroteaduste doktoriõppe õppekava programmijuht
inimese füsioloogia teadur
737 4346
Kattri-Liis Eskla
neuroteaduste doktoriõppe õppekava programmijuht
inimese füsioloogia teadur
Priit Kaasik
instituudi juhataja, liikumis- ja sporditeaduste doktoriõppe programmijuht
funktsionaalse morfoloogia professor
517 7696 (5364)
Priit Kaasik
instituudi juhataja, liikumis- ja sporditeaduste doktoriõppe programmijuht
funktsionaalse morfoloogia professor
517 7696 (5364)
Jyrki Tapio Heinämäki
farmaatsia doktoriõppe õppekava programmijuht
farmatseutilise nanotehnoloogia professor
737 5281
Jyrki Tapio Heinämäki
farmaatsia doktoriõppe õppekava programmijuht
farmatseutilise nanotehnoloogia professor
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine
MV

Sel aastal muutub vastuvõtt arstiteaduse, proviisori ja hambaarstiteaduse õppesse

Jaga
18.01.2022
#õppimine
Biomeedikum

Õppekorralduse spetsialistide kontaktid

Jaga
29.12.2021