Foto:
Andres Tennus

Aasta õppeteoks on abiarstinduse süsteemi arendamine

Neljapäeval toimunud õppejõudude konverentsil „Õppejõult õppejõule 2023: määramatuse ilu õpetamisel“ anti üle 2022. aasta õppeteo ja õppekvaliteedi edendamise auhinnad. Üheks aasta õppeteoks on abiarstinduse süsteemi arendamine.

Aasta õppeteo auhinnaga tunnustatakse kuni kolme õppetegu, mis väärtustavad tulemuslikku koostööd, arendustegevust ja innovatsiooni ülikooli taseme- ja täiendusõppes. Auhinna eesmärk on tõsta esile inimesi ja meeskondi, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi õppekavade ja praktikate arendamisel, ettevõtlus- ja rahvusvahelises koostöös, e-õppes, täiendusõppes ning muus õppetegevuses.           

Selgituses on välja toodud, et Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi abiarstinduse töörühm arendab abiarstinduse süsteemi ning püüab selle kaudu edendada ka Eesti meditsiini. Koostöös Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Haiglate Liidu ja Eesti Perearstide Seltsiga soovitakse välja töötada toetav süsteem, mis tagaks turvalise ja õppimist soodustava keskkonna tudengile ning parema ja professionaalsema raviteenuse patsiendile.

Süsteemi loomise käigus on võetud vaatluse alla ka Eesti tervishoiusüsteemi valupunktid: lisaks õppele praktilise oskuste omandamise võimaluste loomine; tulevaste arstipõlvkondade motiveerimine jääma kodumaale tööle või pöörduma pärast välismaal kogemuste omandamist tagasi ning arstina töötamisel uute abiarstide õpetamine ja juhendamine.

Abiarst on üliõpilane, kes on läbinud arstiteaduse õppekava IV kursuse ning omandanud sellega õiguse asuda arsti juhendamisel ja järelevalve all tööle tervishoiusüsteemi.

Abiarsti arendamise meeskonnas on Liisa Marie Kerner, Aana-Liisa Kaste, Renar Kihho, Marta Kohal, Taur Lillestik, Karmen Nigul, Martin Ojamaa, Anni-Britta Pajoma, Mariliis Pärn, Arne Vunk ja Krislin Elis Varul.

Õppeprorektor Aune Valgule tegi heameelt, et kõiki auhinnatud õppetegusid iseloomustab koostöö ja kestlikkus. „Olulised märksõnad on üliõpilaste algatusvõime, nende kaasatus õppe arendamisse ja tulevikuoskuste omandamine. Nende õppetegude kaudu saavad sisukamalt õppida paljud tulevased üliõpilased,“ ütles Valk.

Õppeteo auhinna kandidaate oli 17. Lisaks valitud õppetegudele tõstis õppekomisjon esile veel keemiakursuste loomist põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele, immuniseerimise täiendusõppekursuse muutmist täielikult veebipõhiseks ja õpetajatele mõeldud kosmoseteemalise täiendusõppekursuse alustamist.

 Aasta õppeteo eest makstakse rahalist preemiat 5000 eurot.

#tunnustamine
Autasustamine

Selgunud on õppevaldkonna auhindade saajad

#tunnustamine
Rasmus Pind

Rasmus Pind pälvis üliõpilaste teadustööde konkursi peapreemia

#tunnustamine
Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilane Marina Tihhanova oma uurimistöö juhendaja, kaasprofessor Urve Paaveriga.

1000-eurose stipendiumi tõi uurimus 3D-prinditud ravimitest