Autor:
JP Hion

Uus kursus „Arstid tagasi tervishoidu“ algab aprillis

Sotsiaalministeerium sõlmis Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnaga lepingu, et korraldada 18 arstile tervishoiutöötajate registrisse kandmiseks vajalik praktika ja teoreetiline koolitus. Uus kursus algab 3. aprillil.

Koolituskursus „Arstid tagasi tervishoidu on mõeldud Eestis arsti eriala omandanud arstidele, kes ei ole eri põhjustel kantud Eesti tervishoiutöötajate registrisse, kuid sooviksid naasta praktilisse tervishoidu. Tervishoiutöötajate registrisse saamiseks on vaja sooritada üldarsti teooria- ja praktikaeksam. Koolituskursuse käigus korraldab Tartu Ülikool õppuritele kolmekuuse juhendatud praktika ja teoreetilise õppetöö tervishoiutöötajate üldarsti eksamiks valmistumiseks.

„On eri põhjuseid, miks ülikoolis kunagi arstiks õppinud kolleegid ei läinud kohe edasi residentuuri või tööle tervishoiuasutusse. Koostöös Tartu Ülikooliga loodud koolituskursus Arstid tagasi tervishoidu on suurepärane võimalus kunagi arstiteaduskonna lõpetanutel tervishoidu naasta,“ ütles Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp. „Soovin kursusele tulijatele meeldivat taasavastamise rõõmu arsti kutse taastamisel.“ 

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan Margus Lember väljendas heameelt uue kursuse üle. „„Arstid tagasi tervishoidu“ on oluline samm tervishoiutöötajate puuduse leevendamiseks. Kursusest võtavad osa inimesed, kes on lõpetanud arstiteaduse õpingud, kuid pole kantud arstide registrisse ja on töötanud pikalt muudel erialadel. Pärast praktikat ja koolituskursust saavad need inimesed minna eksamile, mille edukal läbimisel võib minna edasi õppima residentuuri või tööle üldarstina,“ ütles Margus Lember.

Kolmekuulisest praktikast poole läbivad õppurid perearstipraksises ja teise poole ühes sisehaiguste osakondadest. Praktikabaasid määravad õppuritele individuaalsed juhendajad. Tartu Ülikool maksab õppuritele praktikatasu ja juhendajatele juhendamistasu praktikandi juhendamisele kulunud aja põhjal. Praktikaga samal ajal korraldab Tartu Ülikool osalejatele teoreetilise koolituse sise- ja peremeditsiini peamistest küsimustest, mis aitavad osalejatel valmistuda üldarsti eksamiks.

Sotsiaalministeerium rahastab Tartu Ülikooli koolituskursust „Arstid tagasi tervishoidu“ Euroopa Liidu kriisirahastust REACT-EU kokku 201 157 euroga.

Infotund: arstiteaduse õppekava praktiliste arstlike oskuste lõpueksam

21. mail kell 13–16 toimub Schmidti keskuses (ruumis 0088/0089) arstiteaduse õppekava praktiliste arstlike oskuste lõpueksami infotund
Rakubioloogia kõrgkooliõpik

Ilmus erakordselt mahukas eestikeelne kõrgkooliõpik „Rakubioloogia“

Tartu Ülikooli e-kursus "Ravimitest maakeeli" alustab 9. oktoobril

E-kursus „Ravimitest maakeeli“ annab väärtuslikud teadmised orienteerumaks infotulvas