Autor:
Andres Tennus

Selgusid Tartu Ülikooli uued dekaanid

3. oktoobril valisid valdkondade valimiskogud Tartu Ülikoolile uued dekaanid. 1. jaanuaril 2024 asuvad ametisse humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan Anti Selart, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Margit Keller, meditsiiniteaduste valdkonna dekaan Külli Kingo ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan Leho Ainsaar.

Image
Anti Selart, Margit Keller, Külli Kingo, Leho Ainsaar
Anti Selart, Margit Keller, Külli Kingo, Leho Ainsaar (autor: Andres Tennus)

Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär ja dekaanide valimise komisjoni esimees Tõnis Karki tõdes, et ootuspäraselt oli kahe kandidaadiga valdkondades ka suurem valimisaktiivsus. „Viimase paari nädala jooksul toimunud arutelud olid kindlasti kõikidele valdkondadele kasulikud ja andsid rohkesti mõtteid, kuidas edasi minna,“ sõnas Karki.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Valimistel osales 49,69% humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna valimiskogu liikmetest. Dekaanina jätkab Anti Selart, kelle poolt andis oma hääle 202 valimiskogu liiget.

Selart näeb arenguruumi valdkonna rahvusvahelise teaduspotentsiaali täielikumas ärakasutamises. Ta peab oluliseks vastastikust koostööd teadlaste, üliõpilaste, osakondade, instituutide ja valdkondade vahel.

Sotsiaalteaduste valdkond

Valimistel andis oma hääle 67,48% sotsiaalteaduste valdkonna valimiskogu liikmetest. Margit Kelleri poolt hääletas 152 valimiskogu liiget ja Janno Lahet toetas 126 liiget. Dekaaniks valiti Margit Keller.

Kelleri jaoks on oluline järjepidev tasakaaluotsing põhimõttel „kuidas teha nii, et me kõik võidaks“, mitte „peaasi, et mina ei kaotaks“. Selline tasakaal aitab vältida nn kodupimedusse kapseldumist. Samuti soovib ta leida võimalusi, kuidas iga üksuse iseseisvus, valdkonnasisene solidaarsus ja kogu ülikooli areng üksteist täiendada saaksid.

Meditsiiniteaduste valdkond

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaani valimiste osavõtuprotsent oli 77,78. Ruth Kalda poolt andis hääle 146 valimiskogu liiget ja Külli Kingo valis 156 liiget. Dekaaniks valiti Külli Kingo.

Kingo keskendub dekaanina teaduse ja kõrghariduse rahastamisele, töötajate palkadele, ülikoolihariduse kvaliteedile ning selle kaasaskäimisele Eesti tervishoiu väljakutsete ja vajadustega. Ta on ülikoolis kaua töötanud ja täitnud seejuures nii prodekaani kui ka ülikooli senati liikme ülesandeid, tänu millele tunneb ta ülikooli ja eri allüksuste vajadusi ja ootusi.

Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaani valimistest võttis osa 53,96% valimiskogu liikmetest. Dekaanina jätkab Leho Ainsaar, kelle poolt andis oma hääle 514 valijat.

Ainsaar peab oluliseks valdkondade arendamises ja koostöö toetamises kaasa rääkimist. Ta leiab, et endiselt on palju teha töökeskkonna ja taristu edasiarendamisel, eelkõige Maarjaväljal. Teadus- ja õppesuunad muutuvad kogu maailmas kiiresti erialadevahelisuse suunas, pidevas arengus on ka valdkonna struktuur ja instituutideülesed koostöövõrgustikud ning seetõttu peab valdkond püüdma ajaga kaasas käia.

Loe välisveebist, miks olid valitud dekaanid nõus sellele ametikohale kandideerima.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna uued prodekaanid

Kes kuuluvad meditsiiniteaduste valdkonna dekaani meeskonda uuel ametiajal?

Külli Kingo

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks valiti professor Külli Kingo

Biomedicum, University of Tartu, Estonia

Kohtumine meditsiiniteaduste valdkonna dekaanikandidaatidega