Autor:
Triin Začek

Sotsiaalministeerium kohtus uue dekaani ja prodekaanidega

Esmaspäeval, 5. veebruaril kohtusid Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna esindajad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaani ja prodekaanidega. Lähemalt räägiti residentuuri korraldusest, üldarsti kutsest ning kolmandatest riikidest pärit arstide keeleoskusest.

Kohtumisest võtsid osa meditsiiniteaduste valdkonna dekaan Külli Kingo, õppeprodekaan Ruth Kalda, teadusprodekaan Maris Laan, residentuuri arendusjuht Helen Reim ning arendusprodekaan Sander Pajusalu. Sotsiaalministeeriumit esindasid tervisevaldkonna asekantsler Anniki Lai, tervishoiu inimressursi juht Katre Trofimov, tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Kersti Esnar ja terviseala asekantsleri nõunik Vootele Veldre.

Kohtumisel räägiti lähemalt residentuuri korraldusest, juhendajate koolitamisest ning residentidele üldpädevuste õpetamisest. Residentuuri arendusjuht Helen Reim tutvustas ülikooli poolt tehtud ettevalmistusi, et võtta kasutusele residendi õpiteekonna jälgimiseks erialased pädevused ehk EPA-d (entrustable professional activity) ja e-portfoolio.

Nii sotsiaalministeeriumi kui ülikooli vaates on vajalik üldarsti kutse selgem defineerimine ja reguleerimine. Eesmärk on ära kirjeldada üldarsti pädevused ja iseseisvad oskused. Ruth Kalda sõnul on valdkonnas käimas töö kuuenda kursuse praktiliste oskuste eksami väjatöötamisega. „Üldarstil on olemas koht nii EMO-s, perearstikeskustes kui üldhaiglas,“ lausus ta.

Ülikool ja sotsiaalministeerium arutlesid kolmandatest riikidest tulnud arstide tervishoiusüsteemi tööle asumise teemadel. Külli Kingo sõnas, et eesti keele nõue peaks olema kohustuslik eeldus terviseametile taotluse esitamisel. Sotsiaalministeerium ootab ülikoolilt sisendit kolmandatest riikidest pärit meditsiinitöötajate registreerimise protsessi korrastamiseks.

Ülikooli esindajad tegid ettepaneku taastada sotsiaalministeeriumi loodud teadusarendusinnovatsiooni nõukogu töö. Nõukogu nõustab sotsiaalministeeriumi ja ministrit tervisevaldkonna teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuste planeerimisel. Nõukogu seadis prioriteete ning planeeris ressursivajadust tervishoiusektori teadus-arendustöödeks.

Külli Kingo sõnul möödus kohtumine edukalt. „Arutasime koostöökohtasid ja tegevusi ning kaardistasime uued kontaktisikud erinevatel teemadel, mis puudutavad tervishoiu inimressursside planeerimist ja väljaõpet ning nende arendamist. Plaanime hakata kohtuma regulaarselt.“

6. juunil kohtusid Saksamaa Rheinland-Pfalzi liidumaa teadus- ja tervishoiuministeeriumi esindajad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnaga.

Saksamaa Rheinland-Pfalzi liidumaa delegatsiooni esindajad külastasid Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonda

Alanud on kandideerimine Tartu Ülikooli residentuuriõppesse

Alanud on kandideerimine Tartu Ülikooli residentuuriõppesse

Tartu Ülikooli liikumislabori Liikuma Kutsuva Kooli programm korraldab 20. –24. mail õuesõppenädala,

Tartu Ülikooli Liikumislabor kutsub kõiki koole üle Eesti õue õppima