Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhiks sai Priit Kaasik

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi nõukogu valis 23. septembri koosolekul instituudi juhatajaks seni juhataja kohusetäitja ülesannetes olnud funktsionaalse morfoloogia professori Priit Kaasiku.

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhiks valitud Priit Kaasik sõnas, et näeb hetkel prioriteetidena õppe- ja teadustöö edendamist ning soovib, et instituudis tehtut saaks paremini ühiskonna heaks rakendada.  „Oleme instituudi missioonis sõnastunud, et oleme Balti regioonis suundanäitav sporditeaduse keskus. Märksõnad, millega rinda tuleb pista on koostöö ja konkurents ning kvantiteet ja kvaliteet, mõlema näite puhul ei ole aga tasakaal igapäevatöö taustal päris õigesti välja kujunenud,“ sõnas Kaasik.

„Palju tööd on plaanis teha õppekvaliteedi tõstmisega – õppekavad peavad käima ajaga kaasas ja vastama ühiskonna vajadustele. Näiteks on koostöös Teadus- ja haridusministeeriumiga plaanis muuta kooli õppekavasid nii, et kehalise kasvatuse tunnid  muutuksid  liikumist ja liikumisrõõmu soodustavateks, mitte ei võtaks noortelt sportimise isu ära. See omakorda tingib aga selle, et peame ka enda õppekavasid kaasajastama, et meie lõpetanud oskaksid tunde sellisel viisil läbi viia,“ selgitas Kaasik.

Priit Kaasik on sündinud 1967. aastal. Ta lõpetas 1992. aastal TÜ magistrantuuri ning 2004. aastal omandas doktorikraadi, kaitstes väitekirja „Composition and turnover of myofibrillar proteins in volume - overtrained and glucocorticoid caused myopathic skeletal muscle“. Aastatel 2004-2013 juhtis Kaasik TÜ spordibioloogia ja füsioteraapia instituuti. 2013. aastal valiti Kaasik TÜ kehakultuuriteaduskonna dekaaniks. 2013. aastast on Kaasik TÜ kehakultuuriteaduskonna funktsionaalse morfoloogia professor.

Professor Kaasik on Euroopa füsioloogia seltsi, Eesti olümpiaakadeemia, Balti laboratoorsete loomade teaduse seltsi liige ning Eesti korvpalliliidu juhatuse liige.

Dekaan Margus Lember nimetas professor Priit Kaasiku sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhataja ametikohale alates 26. septembrist 2016.