Autor:
Erakogu

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi uueks juhiks valiti professor Jarek Mäestu

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi nõukogu valis 9. juuni koosolekul instituudi uueks juhiks liikumise ja spordibioloogia professori Jarek Mäestu.

Professor Jarek Mäestu ütles, et instituudi juhtimisel tuleb tähelepanu pöörata töötajate rahulolule ning rahaliste vahendite sobivale kasutamisele eesmärkide täitmiseks. „Kõrghariduse rahastamine on laiem murekoht. Loodetavasti riigipoolsed lubadused kehtivad, aga praegu ei saa päris välistada, et lubatud 15 protsenti võib kujuneda keerulistes tingimustes ka väiksemaks,“ selgitas Mäestu.

Samuti soovib ta rohkem kaasata magistritudengeid teadustöösse. „Erinevad uurimisteemad võimaldaksid tudengitel panustada magistritööde valmimisse väikese meeskonnana, kuid samas on igal tudengid omad uurimisküsimused. Loodetavasti õnnestub siin ühes tiimis näha nii sporditeaduse kui füsioteraapia magistrante. Eeldatavasti tõstab see ka tudengite huvi teadustöö ja akadeemilise karjääri vastu. Teadustöö mahu ja potentsiaali suurendamine füsioteraapia suunal on ka kindlasti valdkond, mis vajab eraldi tähelepanu.“

Mäestu lisas, et instituudis tuleks analüüsida, milline on nii füsioteraapia kui kehalise kasvatuse ja spordi magistriõppekava staatus ning kas õppekava vastab sellele parimal viisil. „Kui kursusel on korraga täiskohal töötavad ning tudengistaatusega õppurid, on nende ootused ja võimalused õppetöös osaleda erinevad. Füsioteraapia magistriõppekava tunniplaani muudeti, et võimaldada juba töötavatel füsioterapeutidel paremini õppes osaleda. Lähiaja analüüs näitab, millised on selle positiivsed negatiivsed aspektid.“

Jarek Mäestu sõnul soovib instituut kindlasti olla jätkaja ja eestvedaja laste kehalise aktiivsuse, liikumisoskuste ja kehalise võimekuse vallas. „Selle headeks näideteks on Tartu Ülikooli Liikumislabor ning Liikuma kutsuva Kooli projekt, aga ka liikumisõpetuse ainekavale üleminek koolides ning selle rakendamisega seotud tegevused. Kindlasti jätkame panustamist ka sportlaste funktsionaalse testimise ning treeningute monitoorimisega koostöös Team Estonia ja Kääriku spordikeskusega.“

Jarek Mäestu on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna magistrikraadiga 2001. aastal ning kaitsnud doktorikraadi liikumis- ja sporditeaduste alal 2004. aastal. Alates 2004. aastast on ta töötanud Tartu Ülikoolis teaduri ja kaasprofessorina, alates 2022. aastast on ta liikumise ja spordibioloogia professor. 2016. aastast on ta meditsiiniteaduste valdkonna arendusprodekaan. Tema peamised uurimisvaldkonnad on organismi kohanemine treeninguga, kehalise töövõime monitooring ning kehalise töövõime, kehalise aktiivsuse ja tervise omavahelised seosed.

Instituudi nõukogu tegi oma otsuse üksmeelselt. Jarek Mäestu ametiaeg uue instituudi juhina algab 26. septembril 2023.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna uued prodekaanid

Kes kuuluvad meditsiiniteaduste valdkonna dekaani meeskonda uuel ametiajal?

Külli Kingo

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks valiti professor Külli Kingo

Tartu Ülikooli peahoone

Selgusid Tartu Ülikooli uued dekaanid