UTMEC 2023. Paralleelsessioonid

24 mai, 13.45–15.15
Paralleelsessioonide 1. plokk

Nancy Weigle „Teaching in a fast-paced environment“

Selles töötoas vaatame üle näpunäiteid ja strateegiaid õpetamiseks kiires töötempos. Teemad hõlmavad õppijate integreerimist meeskondadesse, ootuste seadmist, ajaplaneerimist ja arsti heaolu.

Töötuba inglise keeles

Jonathan Fischer „Teaching communication skills at the bedside“

Selles töötoas tutvustame suhtlusoskuste õpetamise raamistikku. Kirjeldame iga sammu pedagoogilisi tagamaid ja näitame, kuidas see kõik praktikas toimib. Töötuba sisaldab arutelu ja praktiseerimisvõimalust.

Töötuba inglise keeles

Ruth Kalda ja Tatjana Meister „Motiveeriv intervjueerimine – „miks?“ asemel „kuidas?““

Elanikkonna vananemine ja sellega seotud n-ö elustiilihaiguste enneolematu kasv on põhjustanud olukorra, kus partnerlusel põhinev ja patsiendi enda vastutust esile toov lähenemine suhtlemisel on omandanud uue, kogu tervishoiu säästva tähenduse.

Töötoa keskmes on motiveeriva intervjueerimise (MI) rakendamisvõimalused muutuse suhtes ambivalentse vōi koguni negatiivselt meelestatud patsiendi nõustamisel. Töötoa eesmärk on tutvustada osalejatele MI vaimsusel põhinevaid strateegiaid muutusejutu esilekutsumiseks ja toetamiseks, et oma môtete ja otsuste teelahkmel valiks patsient suuna „kuidas muutust ellu viia?“ selle asemel, et otsida põhjendusi, miks see ei ole võimalik.Läbi praktiliste harjutuste väikestes rühmades õpime looma patsiendi toetavat, mittevastanduvat õhkkonna, tulema toime patsiendi resistentsuse muutuse suhtes ja tooma patsiendi käitumises esile mõlemat, nii positiivset kui ka negatiivset.

Töötuba eesti keeles

Anu Sarv ja Helen Reim „Juhendamisoskused üks ühele juhendamisel arstiõppes“

Juhendamisoskused üks ühele juhendamisel arstiõppes" - Töötoa eesmärk on õppida, arutleda ja üheskoos kogeda, mis teeb üks-ühele juhendamise tõhusaks. Millised on juhendamise võtted, mis aitavad tõhusamalt residenti või praktikanti juhendada. Töötoas kasutame interaktiivset õppimisviisi. Osalejatel on võimalus ise kogeda ja läbi proovida käsitlemisele tulevaid juhendamisprotsessi toetavaid töövõtteid ning analüüsida, millised töövõtted võiks olla tema jaoks kasutatavad.

Töötuba eesti keeles


25. mai, 13.00–14.30
Paralleelsessioonide 2. plokk

Nancy Weigle „Motivational Interviewing for the medical educator“

Selles töötoas arutatakse viise, kuidas lisada motiveeriva intervjueerimise põhimõtted nii kliinilisse kui ka õpetamispraktikasse. Osalejad lihvivad töötoas rollimängu abil oma oskusi.

Töötuba inglise keeles

Jonathan Fischer „Teaching communication skills at the bedside“

Selles töötoas tutvustame suhtlusoskuste õpetamise raamistikku. Kirjeldame iga sammu pedagoogilisi tagamaid ja näitame, kuidas see kõik praktikas toimib. Töötuba sisaldab arutelu ja praktiseerimisvõimalust.

Töötuba inglise keeles

Katie Hartlieb and Inga Karton „How to use standardized patients in communication training“

See töötuba demonstreerib standardiseeritud patsientide kasutamist meditsiiniüliõpilaste suhtluskoolituse parandamiseks. Harjutuste näited keskenduvad motiveeriva intervjueerimise oskuste arendamisele. Pärast demonstratsioone ja ingliskeelset arutelu on osalejatel võimalus harjutada eesti või inglise keeles.

Töötuba inglise keeles

Julius Juurmaa „Struktureeritud meditsiini praktiseerimine ja õppekava disain“

Töötoas tutvustame raamistikku, kus meditsiini praktiseerimine on määratletud iteratiivse mudeldamisprotsessina, millel on konkreetsed sammud ja kontrollpunktid. Arutleme selle üle, mis võiksid meditsiini praktiseerimise kontekstis olla õppekava ja ainekava eesmärgid, kust võiksid tulla väljundid ning mis roll võiks olla õppe läbiviimise formaatidel. Kujundame neist põhimõtetest lähtuvalt ühe tervikliku ainekava.

Töötuba eesti keeles


25. mai, 14.45–16.15
Paralleelsessioonide 3. plokk

Nancy Weigle „Teaching in a fast-paced environment“

Selles töötoas vaatame üle näpunäiteid ja strateegiaid õpetamiseks kiires töötempos. Teemad hõlmavad õppijate integreerimist meeskondadesse, ootuste seadmist, ajaplaneerimist ja arsti heaolu.

Töötuba inglise keeles

Jonathan Fischer „Facilitating teaching communication in small groups with role play“

Õpetajatele, kes kavatsevad läbi viia intensiivseid suhtlemisoskuste seminare. Töötoas tutvustame mõjuka õpetamise põhijooni ja selgitame iga sammu pedagoogilisi tagamaid. Mõned osalejad mängivad selles töötoas õppijaid. Töötoas käsitleme väikese grupi käivitamist turvalise õpikeskkonna loomiseks, nn väikerühma tööriistakasti tutvustamist, levinumates õppija ummikpunktides navigeerimist ja näitleja ettevalmistamist.

Töötuba inglise keeles

Anneli Rätsep ja Ljudmilla Atškasov „Can communication be measured?“

Motiveerivas intervjueerimises räägime teadvustatud suhtlemisprotsessist, milles iga nõustaja interaktsioon on kaalutletud ja mõtestatud eesmärgipärane sekkumine. Iga suhtlemiskomponent asetub justkui pusletükina oma kohale, mis interaktsioonis tekitab motiveeriva dialoogi. Selles töötoas saad ülevaate, kuidas me nõustamisprotsessis teavet üksteisega vahetame (sekkumistehnikad), kuidas me üksteist tajume (empaatia) ja mõjutame (partnerlus) ning kuidas neid komponente saab täpsemalt mõõta. Kuulame intervjuud ja räägime MITI-st. See annab Sulle teadmise, mille osas olla edaspidi tähelepanelikum ja võimaldab aru saada, kuidas saab tõhustada enda suhtlemisoskusi eesmärgipäraselt.

Töötuba eesti keeles