Autor:
Andres Tennus

Dekaan esmakursuslastele: olete teinud hea valiku õppida ühes väga heas ja väärikas ülikoolis

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaani Margus Lemberi 2023/2024. õppeaasta avatervitusel peetud kõne.

Kallid esmakursuslased, tudengid, õppejõud, külalised!

Tervitan kõiki algava õppeaasta puhul! Eriti pöördun esmakursuslaste poole, kelle puhul kehtib vana tuntud laulurida: kõik on uus septembrikuus!

Olete läbinud tiheda konkurentsi ja jõudnud oma meeliseriala starti. Nii nagu hiljuti elasime kaasa eesti edukatele kümnevõistlejatele, nii elame kaasa ka teile. Meie erialadel õppides on vaja kümnevõistlejale iseloomulikku pikaajalist sitkust, mitmekülgsust ja visa tööd. Mul on heameel jätkuvalt tõdeda, et meie tudengid koosnevad Eesti parimatest gümnaasiumilõpetajatest. Kinnitan, et olete teinud hea valiku õppida ühes väga heas ja väärikas ülikoolis – erinevates maailma pingeridades paikneme esimese 300 seas. Meie ühine ülesanne on hoida ülikooli lippu kõrgel.

Kutsun teid, head esmakursuslased, aktiivselt lülituma ülikooliellu. Lisaks õppimisele sisaldab see ka osalemist tudengite ettevõtmistes, organisatsioonides, spordis ja isetegevuses, sõprade leidmises ja pidutsemises. Võib-olla olete kuulnud Pirogovi platsist ja seal õllejoomisest – meie valdkonna tudengitele ei ole seal osalemine kohustuslik, ent elu õppimiseks ja silmaringi laiendamiseks tutvuge kõigi võimalustega, mis Tartu pakub! Leidke endale head sõbrad – paljud neist jäävad teiega kogu järgnevaks eluks.

Harjuge mõttega, et õppimine ja edasijõudmine on teie enda hool ja vastutus. Õppejõud on selleks, et teid suunata ja aidata selles. Oma elukorraldusega peate samuti ise hakkama saama. Ja erinevalt varasematest kooliastmetest lapsevanemaid kooli ei kutsuta. Küll võite olla kindel, et teie õppejõud toetavad teie arengut, ülikool loob maksimaalselt hea õpikeskkonna ning et olete märgatud. Siin aitavad ka vanemad üliõpilased ja tuutorid, kellest hiljem kuulete.

Mis on iseloomulik algavale akadeemilisele aastale? Kahtlemata oleme kõik rõõmsad, et saame õpet teha täielikult vahetus kontaktis erinevalt viimaste aastate pandeemiasituatsioonist. Kogu ühiskonda mõjutab jätkuvalt sõda, mida Venemaa Ukraina vastu peab. See seab täiendavad nõuded meie enda julgeoleku tagamisele, solidaarsusele Ukrainaga, rahvusvahelisele koostööle. Ülikoolis oleme tunnistajateks välisriikide tudengite arvu vähenemisele sisseastujate seas. Ent möödunud õppeaastal võttis TÜ vabadele õppekohtadele hulga Ukraina tudengeid, meie valdkonnas keeleõppele. Nüüd alustavad nad meditsiiniõpinguid: 6 üliõpilast arstiõppe ja 2 hambaarstiõppe erinevatel kursustel.

Rääkimata ei saa taas jätta ka ülikoolile väga olulisest teemast – kõrghariduse ja teaduse rahastamisest. Kuigi poliitikute lubadused nii tegevustoetuse kui ka teaduse rahastamise suurendamiseks järgnevatel aastatel on antud ning mõned sammud ka astutud, siis üldine hinnatõus ja inflatsioon on oma sammud teinud märksa jõulisemalt. Kuigi ülikooli sees on meie palgatase parem kui naabervaldkondadel, ei ole see meie spetsiifikat arvestades piisav ega tervishoiusektoriga võrreldes konkurentsi pakkuv. See on otseselt seotud akadeemilise järelkasvu tagamise ning kvaliteetse jätkusuutlikkusega.

Ülikooli tõsiseltvõetavuse määrab teadus, millele tuginevalt saab toimuda ka õpe, mis on teaduspõhine. Käesolev aasta tõotab tulla parem kui varasemad teadusproduktsioonilt, ka väitekirjade arvult. Õppetöös jätkame mitmekesiste õpetamis-ja õppimisviisidega, ent pea kõigil meie erialadel on väga suur roll praktikal – saavad ju enamik meie lõpetajaid lisaks ülikooli diplomile ka eriala ja kutse. Juhendatud praktikat ei asenda ükski simulatsioon ega Moodle’i test. Tänan kõiki meie praktikabaase, oleme viimastel aastatel oluliselt panustanud ka praktikajuhendajate koolitusvõimaluste loomisele ja jätkame seda.

Meil on viimastel aastatel tekkinud märksa tihedam side kliiniliste baasidega – Eesti erinevate haiglatega. Kohanemist vajab ka Kliinikumi muutuv positsioon suhetes ülikooliga.

Sügissemester algab uute ruumidega kliinilise meditsiini instituudi lastekliiniku ja kõrvakliiniku jaoks, kes on kolinud Puusepa 8 suurde kompleksi. Sellega on paranenud tingimused nii nende kliiniku patsientidele kui ka tudengitele ja õppejõududele-teaduritele.

Meditsiiniteaduste valdkonnal seisavad kohe ees dekaanivalimised. See on sobiv hetk lähiaastate arengu planeerimiseks ja rõhkude seadmiseks. Olen veendunud, et meditsiiniteaduste valdkond leiab parima võimaliku uue dekaani, kes uue meeskonnaga võtab alates jaanuarist valdkonna juhtimise üle ja viib meie kõigi toetusel valdkonna edasi järgmisesse perioodi.

Dekanaadis töötavad õppeprodekaan Anti Kalda, teadusprodekaan Külli Kingo, residentuuriprodekaan Urmas Lepner ja arendusprodekaan Jarek Mäestu. Meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadi juhataja on Rene Kärner.

Bio- ja siirdemeditsiini instituudi juht on Eero Vasar, kliiniilise meditsiini instituudi juht Pille Taba, rahvatervise ja peremeditsiini instuudi juht Kaja-Triin Laisaar, hambaarstiteaduse instituudi juht Ülle Voog-Oras, farmaatsia instituudi juht Karin Kogermann. Sporditeaduse ja füsioteraapia instituudi juht on Priit Kaasik, septembri lõpust alustab selles Jarek Mäestu

2023/2024. õppeaastal alustab valdkonnas õpinguid 490 üliõpilast ja 165 arst-residenti.

  • bakalaureuseõppes: 96;
  • integreeritud õppes: 286;
  • magistriõppes: 84;
  • doktoriõppes 24.

2023/2024. õppeaastal on meditsiiniteaduste valdkonnas kokku 2185 üliõpilast ja 761 arst-residenti.

Kokku on valdkonnas 672 töötajat. Akadeemilises koosseisus on meditsiiniteaduste valdkonnas kokku 493 töötajat, sh 56 professorit.

Külli Kingo

Dekaan Külli Kingo lõpetajatele: mõistke hästi vastutust, mida te oma eriala esindajana kannate

Jana Kivastik

Jana Kivastik lõpetajatele: ükskõik milliste vahenditega, aga õppige pidevalt

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas sai lõpudiplomi enam kui 300 inimest

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas sai lõpudiplomi enam kui 300 inimest