Mikrokraadiprogramm „Histoloogia histoloogilise tehnika alustega“

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond pakub uuenduslikku mikrokraadiprogrammi „Histoloogia histoloogilise tehnika alustega“, mille käigus saavad meditsiiniõpinguid alustada soovivad täiskasvanud paindliku võimaluse tutvuda arstiteaduse erialaga ja liikuda soovi korral täiendusõppest kraadiõppesse. Juba töötavatel laborantidel ja teaduritel on programmi läbimisel võimalik suurendada oma konkurentsivõimet tööturul. Õppetöö toimub kahel semestril ja lõpeb eksamiga.

Toimumisaeg 04.09.2023 – 30.06.2024
Maht 12 EAP-d
Eesmärk Programmis osaleja omandab teadmised inimese organismi kudedest ja organite ehitusest. Praktiliste tööde käigus saadakse oskused histoloogia ja patoloogia laboratooriumis töötamiseks.
Sihtrühm Laborandid, teadurid, meditsiiniõpinguid alustada soovivad täiskasvanud.
Õpiväljundid

Mikrokraadiprogrammi läbinu

1. tunneb histoloogliste preparaatide valmistamise põhimõtteid ja oskab preparaate mikroskopeerida;
2. teab inimese embrüonaalse arengu varaseid arenguetappe, kudede ja organite embrüogeneesi ja mõistab väärarengute tekkimise põhjuseid;
3. suudab iseloomustada kudede põhitüüpe ja näha seoseid kudede ehituse ja funktsiooni vahel;
4. mõistab organite histoloogilise ehituse põhiprintsiipe;
5. tunneb organite normaalset mikroskoopilist struktuuri ja suudab näha seoseid organite ja organsüsteemide ehituse ja talitluse vahel.

Programmi hind 1200 eurot
Väljastatav dokument Tunnistus

Lisainfo ja registreerumine

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Tartu Ülikooli mikrokraadiprogramm "Farmakognoosia"

Farmakognoosia mikrokraadiprogramm

Tudengid loengus

Mitmesse Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammi saab kandideerida 28. augustini