Konfliktide vältimise ja lahendamise juhend

Tutvu konfliktide lahendamise skeemiga.


Hea üliõpilane!

Kui tahad, et õppejõud oleks sinuga rahul, juhindu järgmistest soovitustest.

 1. Pea meeles: kõik õppejõud tahavad, et tema üliõpilased teaksid õppeainet hästi.
 2. Tee endale selgeks, mida õppejõud sinult ootab ja millised on selles aines õppimise reeglid.
 3. Tutvu hoolikalt ainekava ja õpiväljunditega.
 4. Väljenda huvi õppeaine vastu: valmistu õppetööks ja osale aktiivselt seminari aruteludes.
 5. Esita küsimusi. Pea meeles, et ei ole rumalaid küsimusi, on rumalad vastused.
 6. Räägi õppejõule, kui sul on õppetööga seotud muresid. Esita oma küsimus või probleem rahumeelselt ja neutraalsel viisil, hinnanguid andmata.
 7. Ära hiline, sest saabumine alles loengu või seminari ajal häirib nii õppejõudu kui ka kaasõppijaid.
 8. Suhtu kaasõppijatesse ja õppejõududesse alati lugupidavalt.

Tutvu Tartu Ülikooli õppimise hea tavaga.

 • Hinde vaidlustamise ja õppimisega seotud probleemide käsitlemise kord on sätestatud ülikooli õppekorralduseeskirjas.
 • Juhiseid selle kohta, kuidas käituda diskrimineerimiskahtluse või probleemi korral, leiad ülikooli võrdse kohtlemise juhendist.

Hea õppejõud!

Kui tahad olla üliõpilaste silmis lugupeetud, juhindu järgmistest soovitustest.

 1. Kursuse alguses selgita üliõpilastele, mida sa neilt ootad, ja põhjenda oma ootusi.
 2. Hoolitse selle eest, et õppetöö reeglid oleksid kõigile teada. Ära muuda kursuse alguses kokku lepitud reegleid kursuse jooksul ilma üliõpilastega läbi rääkimata.
 3. Suhtle üliõpilastega alati rahulikult ja viisakalt. Etteheited ja süüdistamine ei vii edasi.
 4. Ära hiline loengusse ega seminari.
 5. Valmistu õppetööks alati korralikult.
 6. On kasuks, kui mõtled, et kõik üliõpilased auditooriumis on motiveeritud ja võimekad õppijad ning sinu lemmikud.
 7. Pea meeles, et üliõpilane on ka inimene, kellel võivad olla oma mured või probleemid. Kui saad teda aidata, siis aita oma töörolli piires, aga mitte teadmiste hindamise ega õpitulemuste arvelt.
 8. Ära avalikusta konfidentsiaalset teavet ja ära halvusta üliõpilaste ees teisi üliõpilasi ega oma kolleege.

Tutvu Tartu Ülikooli õpetamise hea tavaga.

Füsioteraapia tudengid harjutusi ette näitamas

Füsioteraapia magistriõppe virtuaalne infoseminar

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega