Autor:
Andero Kalju

Mikrokraadiprogramm „Geneetika personaalmeditsiinis“

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond pakub uuenduslikku mikrokraadiprogrammi „Geneetika personaalmeditsiinis“, mille käigus omandavad osalejad laiapõhjalised teadmised geneetilisest meditsiinist ja selle lisandväärtusest, rakendamise võimalustest, senistest kogemustest ja väljavaadetest praktilises kliinilises ja tervishoiutöös. 

Programmis on osalema oodatud need, kes kasutavad järjest enam geneetilisi teste ja hakkavad tulevikus nõustama personaalmeditsiini alal. Näiteks on oodatud praktiseerivad arstid ja meditsiinipersonal igalt erialalt, samuti meditsiinisektori ja terviseteenuste valdkonna töötajad nii riiklikus kui ka erasektoris.

Osalemise eelduseks on kõrgharidus:

 • MD
 • Magistrikraad tervise- või loodusteadustes
 • Rakenduskõrgharidus terviseteadustes, meditsiiniga seotud erialadel
 • Hetkel TÜ-s õppivad magistrandid, doktorandid või integreeritud programmis (alates neljandast kursusest), residentuuris õppivad tudengid

Õppetöö toimub kolmel semestril kontaktõppe sessioonidena. Sessioonid toimuvad iga kuu teise või kolmanda nädala neljapäeval ja reedel. 

Inimese tervis algab genoomi tervisest!

Maris Laan, inimese geneetika professor, mikrokraadiprogrammi „Geneetika personaalmeditsiinis“ programmijuht
Toimumisaeg november 2023 – märts 2025
Maht 24 EAP
Eesmärk

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on anda ajakohased laiapõhjalised teadmised geneetilisest meditsiinist ja selle lisandväärtusest, rakendamise võimalustest, senistest kogemustest ja väljavaadetest praktilises kliinilises ja tervishoiutöös. 

Sihtrühm
 • raviasutuste (sh erasektor) esindajad
 • esmatasandi meditsiiniteenuse pakkujad (perearstid ja pereõed)
 • ravimifirmade esindajad
 • riigi, sh Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi esindajad
 • (bio)tehnoloogia ettevõtete esindajad
 • proviisorid, hambaarstid

Kõik, kes kasutavad üha enam geneetilisi teste ja hakkavad tulevikus nõustama personaalmeditsiini alal.

Õpiväljundid

Mikrokraadiprogrammi läbinu

 • teab meditsiinigeneetika aluseid ja mõisteid; geneetiliste haiguste tüüpe ja nende pärandumist;
 • tunneb molekulaardiagnostika näidustusi, geneetiliste testide valikut ja kvaliteedistandardeid; pärilike haiguste ennetusmeetmeid; õiguslikke aspekte ja õigusakte, psühholoogilisi ohte;
 • teab, mis on viljatuse, rasedusetüsistuste ja loote väärarengute geneetilised põhjused; on kursis sünnieelsete uuringutega loote geneetiliste häirete tuvastamiseks ja embrüo molekulaardiagnostikaga;
 • teab komplekshaiguste geneetika aluseid ning seda, mis on geneetilised seoseuuringud ja riskiskoorid; biopangad ja nende kasutamine komplekshaiguste uurimisel; farmakogeneetika;
 • on omandanud teadmised perekondlike ja sporaadiliste kasvajate geneetilise taustu, diagnostika käsitluse ja riski skriiningu; kasvajakoe molekulaarse profileerimise ja selle rakendamise kohta praktikas ja ravimarenduses;
 • on kursis kliinilise geneetika korraldusega harvikhaiguste diagnostikas, nõustamises, ravis; päriliku haiguse kahtlusega patsiendi uurimise ja käsitlusega kliinilises geneetikas; eetiliste ja sotsiaalsete aspektidega;
 • tunneb eri erialade sagedasemat pärilike haiguste (ainevahetushaigused, neuroloogilised, hormonaalsed, lipiidide metabolismi ja südame-veresoonkonna haigused; kuulmise-nägemise, immuunsüsteemi ja nahahaigused; luustiku, liigeste ja sidekoe häired) geneetikat ja selle rakendamist meditsiinis;
 • teab, millised on meditsiinigeneetika teadmisi koondavad andmebaasid, ja kuidas neid praktilises töös kasutada;
 • on valmis kasutama meditsiinigeneetika võimalusi ja rakendusi oma erialal, jälgima ja kriitiliselt hindama uusi arendusi.
Programmi hind 4000 eurot
Väljastatav dokument Tunnistus

 

Lisainfo ja registreerumine

Kursusele saab registreeruda 01.06–30.09.

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Tartu Ülikooli mikrokraadiprogramm "Farmakognoosia"

Farmakognoosia mikrokraadiprogramm

Tudengid loengus

Mitmesse Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammi saab kandideerida 28. augustini