Autor:
Tartu Ülikool

Tartu Ülikool pakub õpihuvilistele teist aastat mikrokraadiprogramme

2022/23. õppeaasta sügissemestril pakub Tartu Ülikool bioloogia ja kestliku arengu, ettevõtluse ja majanduse, hariduse ja pedagoogika, infotehnoloogia, juhtimise, keele ja kultuuri, meditsiini, psühholoogia, õiguse ja ühiskonna valdkonnas 39 mikrokraadiprogrammi, millest 25 on uued.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis arvestab tööturu vajadustega. See on loodud tasemeõppeainete põhjal, osalejad õpivad üldjuhul koos üliõpilastega ja õppetöö toimub töötavale inimesele sobivas sessioon- või veebiõppe vormis.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk kinnitas, et mikrokraadiprogrammid on suure potentsiaaliga uus õpivorm, mida pakuvad ülikoolid üle maailma – muutuv tööturg ja uued töötamise viisid nõuavad pidevalt oskuste arendamist ning mikrokraadiprogrammid võimaldavad õppida kiiremas tempos ja paindlikumalt. Mikrokraadi kasutuselevõtt on eesmärgina kirjas ka Eesti haridusvaldkonna arengukavas 2021–2035.

„Selle õppeaasta kogemuse põhjal võib öelda, et mikrokraadiprogrammid võeti hästi vastu – meie 20 programmis asus teadmisi ja oskusi omandama üle 200 õppija. See julgustas edasi tegutsema ja koostama uusi programme, tehes tihedat koostööd sihtrühma esindajatega. Muu hulgas teeb rõõmu, et uuel õppeaastal saame koos Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemiaga pakkuda ühisprogrammi „Baltisaksa kultuuripärand“,“ ütles Valk.

„Programmid on tasulised ja seepärast loodame, et edaspidi leiab riik võimaluse nende tellimiseks olulistele sihtrühmadele, kes ise oma õpingute eest maksta ei jõua. Oma töötajate erialast enesetäiendamist saavad toetada ka tööandjad,“ lisas Valk.

Mikrokraadiprogrammide maht on 12–24 EAP-d ja need kestavad enamasti semestri või kaks. Programmi läbinul on edaspidi soovi korral võimalik tasemeõppekava alusel õppimist jätkata ja kraad omandada.

Mikrokraadiprogrammide alusel oodatakse õppima vähemalt keskharidusega õppijaid, kuid mitmes programmis tuleb arvestada lisatingimustega. Täpsemat infot mikrokraadiprogrammide sisu, tähtaegade ja tingimuste kohta leiab veebilehelt ut.ee/mikrokraadid iga programmi tutvustuse juurest.

 
Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Tartu Ülikooli mikrokraadiprogramm "Farmakognoosia"

Farmakognoosia mikrokraadiprogramm

Tudengid loengus

Mitmesse Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammi saab kandideerida 28. augustini