Tartu Ülikooli Kliinikum

Tartu Ülikooli Kliinikum on suurim tervishoiuteenuse pakkuja Eestis ning kõrgeima etapi raviasutus, mis pakub ravi pea kõikidel meditsiini erialadel. Kliinikum on ainus raviasutus, kus teostatakse organidoonorluse operatsioone – Kliinikum pakub tervele Eestile neeru, maksa pankrease ja kopsusiirdamise operatsioone. Kliinikum kliinilise geneetika keskus teenindab samuti kogu Eesti elanikkonda. 

Raviteenuste kvaliteet on Kliinikumi prioriteet. Kliinikumi vähikeskus on Euroopa Vähiinstituutide Organisatsiooni (OECI) liige ja Eestis ainus rahvusvahelise akrediteeringuga vähikeskus, kus tegeletakse järjepidevalt parimate võimalike ravitulemuste saavutamisega raviprotsesside jälgimise ja parendamisega. 

Tartu Ülikooli Kliinikum on ainus ülikoolihaigla Eestis, olles õppebaasiks nii Tartu Ülikooli arstiteaduse üliõpilastele kui ka Tallinna ja Tartu Tervishoiukõrgkoolide tudengitele, õpetades nii tulevasi arste, õdesid kui ka teisi tervishoiutöötajaid. 

Ülikoolihaiglana teevad suurem osa arstidest nii ravi- kui ka õppetööd, tegelevad teadustööga ning osalevad teadusprojektides. Kliinikumis töötab 20 Tartu Ülikooli professorit ja 35 kaasprofessorit. Kaks arst-õppejõudu – Margus Punab ja Maire Lubi – kuluvad oma valdkonna 1% enimviidatud teadlaste hulka maailmas. Teadustöö toimub tihedas koostöös Tartu Ülikooliga. Enamus kliinilise meditsiini instituudi teadusarendusprojektidest on seotud Kliinikumiga. 

Koolitused on oluline osa Kliinikumi töötajate arengust. Lisaks igapäevasele patsientide ravimisele toimuvad Kliinikumis täiendkoolitused nii Kliinikumi töötajate kui ka teiste haiglate töötajatele ning koostööd tehakse lektorite ja teadlastega nii Euroopast kui ka mujalt maailmast.

Kliinikumi missioon on tagada Eesti meditsiini kestmine ja areng läbi kõrgetasemelise ravi-, õppe- ja teadustöö. 
 

 

 

Meditsiiniteaduste valdkonna aiapidu 2023

Meditsiiniteaduste valdkonna aiapidu

Füsioteraapia tudengid harjutusi ette näitamas

Füsioteraapia magistriõppe virtuaalne infoseminar

Teaduskonverentsi publik

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile!