Autor:
Andres Tennus

Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi juhatajana jätkab Pille Taba

Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi nõukogu valis 4. juuni koosolekul instituudi juhatajaks uuesti neuroloogia professor Pille Taba. 

1. septembril algab Pille Taba teine ametiaeg instituudi juhina. Taba ütles, et instituudi juhtimine kolm aastat tagasi algas ametiga kohanemise ja õppimisega. „Administratiivtöö toob ikka kaasa uue tasandi otsustamise vajaduse, uued inimesed, toimetamised ja dokumendid. See läks aga suuremate paineteta tänu väga heale meeskonnale nii dekanaadis kui ka kliinikute ja teiste instituutide juhatajate näol. Tooksingi välja eelkõige need inimesed, oma eriala arendajad nii kliinilisest kui teaduse vaatest.“

Taba sõnul on kolm aastat olnud aeg, et seada eesmärke ja neid ka ellu viia, samas teine kolm aastat on loogiline jätk edasisteks arenguteks. Oma eelmisele ametiajale tagasi vaadates loeb ta õnnestumiseks teadustööd, vaadates nii grantide ja projektide arvu, teadusartikleid ja baasfinantseerimist. „Doktorantide töökoormust saab nüüd jagada pikemale ajale – sellest on tuge kliinilises teaduses, mis sageli käib käsikäes aega ja energiat nõudva kliinilise haiglatööga. Oluliseks arenguks on üliõpilaste kaasamine teadustöösse, mida võiks veelgi laiendada,” rääkis ta. 

Uuele ametiajale mõeldes peaks Taba sõnul fookusesse võtma kliinilise õppe läbiviimise suurema üliõpilaste arvu juures. See on olukord, mis mõne aasta pärast kliinikutesse jõuab. „Vaja on hinnata muutuste vajadust ja võimekust neid läbi viia, võttes arvesse, et arstiõpe puudutab osakondade tööd haiglas. Suurem arv üliõpilasi arstiõppes on aja märk ja Eesti vajadus, samas on õppetöö mahu suurendamisel vaja säilitada kvaliteeti.“ 

Professor Pille Taba lõpetas Tartu Ülikooli 1985. aastal. Ta on Tartu Ülikooli närvikliiniku juhataja ja neuroloogina pühendunud Parkinsoni tõve uurija. Ta on Ludvig Puusepa nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi president ja rahvusvahelise liigutushäirete seltsi juhatuse liige. 

Nõukogu kinnitas hääletustulemused ühehäälselt.

Foto on dekoratiivne

Tartu Ülikooli päev Narvas

...

Olete oodatud kevadkonverentsile

Andero Kalju

Farmaatsia instituudi uus juht on professor Karin Kogermann