Autor:
Pixabay

Tartu Ülikooli teadlased aitavad leevendada Aafrika riikides kliimamuutuste tervisemõju

Kliimamuutused haavavad kõige enam kolmanda maailma riike, kus ollakse tagajärgedega kohanemiseks vähem valmis kui arenenud riikides. Tartu Ülikool osaleb rahvusvahelises projektis, mis aitab Aafrika riikides paremini mõista kliimamuutuste tervisemõju ja mille käigus luuakse meetmeid sellega kohanemiseks.

Euroopa Liidu programmi „Horisont 2020“ teadusprojekti ENBEL abil jagatakse Euroopa teadusasutuste eestvedamisel Aafrika riikidega teadustulemusi kliimamuutuste tervisemõju ja selle leevendamise võimaluste kohta. Samuti aidatakse välja töötada poliitikameetmeid, mis leevendaksid kliimamuutustega seotud ühiskondlikke riske.

Tartu Ülikoolist osaleb projektis keskkonnatervishoiu professor Hans Orru. Tema sõnul käsitletakse Aafrikas kliimamuutustega seonduvat sageli ennekõike keskkonnaprobleemina, jättes kõrvale selle mõju ühiskonnale ja tervishoiusüsteemile laiemalt. Paraku kajastuvad kliimamuutused toidukasvatuse kõrval ka joogivee kvaliteedi ja kättesaadavuse halvenemises, keskmise temperatuuri tõusus, nakkushaiguste suuremas levikus ja kehvemas õhukvaliteedis. „Aafrika riikides tuleb nende probleemide süvenemisega üha enam arvestada ja lahendusvõimalusi otsida,“ rääkis Orru. Tema sõnul on tagajärjed juba praegu tuntavad ja paarikümne aasta jooksul lisandub veel veerand miljonit varajast surma aastas.

„Teame, et maailmas on kliimamuutuste mõju jaotunud ebaühtlaselt ja riikide majandusliku olukorra tõttu on sellega toimetulek erinev. Ühiskonnagruppide sees juba praegu valitsevad lõhed võivad kliimamuutuste tõttu veelgi võimenduda ja suurendada omakorda sotsiaalseid probleeme, sest vaesem elanikkond kannatab rohkem kui jõukam osa ühiskonnast. Aafrika riikides on see iseäranis valus teema,“ rääkis Orru.

24.–25. augustil toimus Botswanas rahvusvaheline konverents, kus oli kohal ligi 100 eksperti Ida-, Lääne ja Lõuna- Aafrika riikidest. Nad jagasid kogemusi, kuidas on piirkonnas kliimamuutuste tingimustes tervishoiupoliitikat kujundatud ning milliseid ennetus- ja leevendusmeetmeid on kasutusele võetud, et vähendada kahjulikku tervisemõju piirkonna elanikele. Uuesti tulevad need teemad käsitlusele juba 11.–12. oktoobril Stockholmis peetaval rahvusvahelisel konverentsil „Conference on Climate Change and Health“.

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Panelistid

Kliimamuutustega toimetulek eeldab suuremat valdkondadevahelist sidusust nii teaduses kui ka poliitikakujundamises

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos