Autor:
Andero Kalju

Mikrokraadiprogramm „Terviseteaduste alused“

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond pakub uudset mikrokraadiprogrammi „Terviseteaduste alused“, mille käigus omandavad osalejad terviseteaduste (rahvatervis­hoid, tervisemõjurid, tervisedendus) alusteadmised ja -oskused.

Programmis on osalema oodatud eelkõige need, kes soovivad täiendada oma teadmisi rahvatervishoiu ja tervisedenduse valdkonnas, kes planeerivad lähiajal tulla õppima rahvatervishoiu magistriõppesse või taotleda tervisedendaja kutset ning kes on hetkel või tulevikus tööalaselt seotud tervishoiu, rahvatervishoiu või tervisedenduse valdkonnaga (tervishoiuametnikud ja -praktikud, teadlased, nõustajad).

Osalemise eelduseks on vähemalt bakalaureusekraadi olemasolu, kasuks tuleb varem omandatud (rahva)tervishoiu- või meditsiinialane haridus.

Õppetöö toimub kahel semestril ja koosneb kolmest moodulist. Iga mooduli lõpus on vahearvestus. Kursus on veebipõhine.

Rahvastiku vananemise tõttu tuleb järjest rohkem mõelda sellele, kuidas pikendada inimeste tervena elatud aastaid. See omakorda suurendab nii tervise edendamise ja haiguste ennetamise olulisust kui ka tõenduspõhiste teadmistega rahvatervishoiu spetsialistide vajadust. Mikrokraadiprogramm „Terviseteaduste alused“ annab alusteadmised ja -oskused just rahvatervishoius ja tervisedenduses ning soosib edasiõppimist rahvatervishoiu magistriõppes, kuna programmi käigus läbitakse juba kolm magistriõppe ainet.

Kersti Pärna, mikrokraadiprogrammi „Terviseteaduste alused“ programmijuht ja õppejõud
 Toimumisaeg oktoober 2023 – mai 2024
Maht 12 EAP-d
Eesmärk

Programmis osaleja omandab baasteadmised ja -oskused terviseteadustes:

 • teab tervise, rahvatervishoiu, tervisemõjurite ja tervisedenduse põhikontseptsioone ning olemust;
 • tunneb rahvatervishoiu peamisi näitajaid ning nende suundumusi, oskab neid tõlgendada ja kasutada;
 • oskab rakendada peamisi tervisedenduslikke põhimõtteid oma töös;
Sihtrühm osalema on oodatud eelkõige need, kes soovivad täiendada oma teadmisi rahvatervishoiu ja tervisedenduse valdkonnas, kes planeerivad lähiajal tulla õppima rahvatervishoiu magistriõppesse või taotleda tervisedendaja kutset ning kes on hetkel või tulevikus tööalaselt seotud tervishoiu, rahvatervishoiu või tervisedenduse valdkonnaga (tervishoiuametnikud ja -praktikud, teadlased, nõustajad). Osalemise eelduseks on vähemalt bakalaureusekraadi olemasolu.
Õpiväljundid

I mooduli (Rahvatervishoiu alused) läbinu:

 • teab rahvatervishoiu olemust ja rakenduslikke aluseid;
 • tunneb rahvatervishoiu peamisi näitajaid ja nende suundumusi;
 • oskab rahvatervishoiu olukorra hindamiseks vajalikke näitajaid analüüsida ja tõlgendada;
 • suudab oma teadmisi rakendada rahvatervishoiu probleemi lahendamiseks vajalike soovituste andmiseks;

II mooduli (Tervisemõjurid) läbinu:

 • teab olulisemaid tervise kontseptsioone ja tervisemõjurite mudeleid;
 • tunneb peamisi tervisemõjureid, sh käitumuslikke, sotsiaalmajanduslikke, psühhosotsiaalseid ja keskkondlikke;
 • oskab oma teadmisi kasutada valdkonna uurimistööde ja teaduskirjanduse lugemisel;
 • suudab koostada ettekande tervisemõjuritest;

III mooduli (Tervisedenduse alused) läbinu:

 • teab tervisedenduse filosoofiat, põhikontseptsioone ja põhimõtteid
 • mõistab erinevaid tervis- ja riskikäitumise valdkondi ning suudab tõlgendada valdkondade uuringutulemusi
 • tunneb sekkumisvõimalusi tervis- ja riskikäitumise olulisemates valdkondades
 • oskab kasutada tervisedenduse teoreetilisi teadmisi ettekande ja sekkumisprogrammi koostamisel
Programmi hind 1200 eurot
Väljastatav dokument Tunnistus või tõend

 

Lisainfo ja registreerumine

vastuvõtt toimub 2023. aasta suvel

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Tartu Ülikooli mikrokraadiprogramm "Farmakognoosia"

Farmakognoosia mikrokraadiprogramm

Tudengid loengus

Mitmesse Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammi saab kandideerida 28. augustini