Üheksa ukrainlast asus õppima eesti keelt, et võimalusel jätkata arstiõpinguid Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikool oli valmis võtma vastu 250 tudengit Ukrainast, mille puhul riigilt on lubadus katta õppekulud. Nende valdkonna õppekavadele, kus õpe on enam struktureeritud ja kursusesüsteemis, oli huvilisi vähem. Sellest sügisest asus üheksa Ukrainast tulnud noort õppima intensiivselt eesti keelt, et aasta pärast jätkata Tartu Ülikoolis õpinguid arstiteaduse või  hambaarstiteaduse erialal.

15. septembril kohtusid meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadi esindajad üheksa ukraina noorega, kes on alustanud intensiivseid eesti keele õpinguid neli korda nädalas. Täpsemalt õpivad nad 2022/2023. õppeaastal eesti keelt inglise keele baasil ning peavad tegema eesti keele eksami B2-tasemel. Seejärel saavad nad kandideerida arstiteaduse ja hambaarstiteaduse vabadele kohtadele.

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaan Margus Lember selgitas, et arstiteaduse õpe toimub eesti keeles ja seega on väga oluline vallata seda suhtlustasandil. "Samuti puutuvad tudengid kolmandast õppeaastast kokku patsientidega, kellega tuleb suhelda eesti keeles. Kliiniline õppetöö Tartu Ülikooli Kliinikumis on patsiendi uurimise ja ravimise kunsti omandamise alus."

Kõik üheksa Ukraina noort on kodumaal juba 1–3 aastat arstiteadust õppinud ning pärast keeleõpet saavad nad Tartu Ülikoolis arstiõpinguid jätkata endale vastaval tasemel.

Dekaani sõnutsi näitasid Ukrainast tulnud noored üles suurt huvi ja motivatsiooni arstiõpinguid Tartu Ülikoolis jätkata. Kohtumisel tuli jutuks residentuuriõpe, siinsed töövõimalused, arstiteaduse õppekava ained ja palju muud. "Võib-olla tuleb neil ka mingisuguseid aineid täiendavalt õppida. Igaühe seni läbitud õppekava vajab veel analüüsi. Kuna grupp ei ole suur, saab õnneks igaühega individuaalselt tegeleda," ütles ta.

Kohtumisest võttis osa ka Eesti Arstiteaduse Üliõpilasseltsi esindaja, kes kutsus kõiki ukrainlasi nende tegemisest osa saama. "See on hea võimalus keeleõppijatele arstitudengite üritustest osa saada," lisas Lember.

Tartu Ülikooli arstiteaduse kuueaastase õppe läbinu saab üldarsti kutse ning ta kantakse arstide registrisse. Lõpetanul on võimalus asuda eriarstiõppesse ehk residentuuri. Seal saab valida spetsialiseerumise eriala rohkem kui 40 seast ja õpe kestab kolm kuni viis aastat. Teadushuvilistel on võimalik kandideerida doktoriõppesse.

Tartu Ülikool kutsub kõiki üles toetama Ukraina üliõpilaste õpinguid. Loe lähemalt siit.

#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis

#õppimine #ülikoolist

Tartu kõrgkoolid tutvustavad Kultuurikatlas tudengilinna õppimisvõimalusi

25. jaanuaril Tallinnas Kultuurikatlas toimuval kõrghariduspäeval „Õpi Tartus!“ tutvustatakse õppimisvõimalusi Tartu kõrgkoolides.
#õppimine
Tartu Ülikool

Meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu sai töökaima meeskonna tiitli