Autor:
JP Hion

Alanud on kandideerimine Tartu Ülikooli residentuuriõppesse

1.–19. juunini toimub vastuvõtt Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriõppesse. 53 erialal on tänavu kohti 207 arst-residendile.

Riikliku tellimuse alusel avatakse kõige rohkem kohti peremeditsiini residentuuris, kuhu oodatakse 40 residenti. Radioloogia, erakorralise meditsiini ja psühhiaatria erialadel ollakse valmis võtma vastu 12 residenti ja sünnitusabi ja günekoloogia erialal 8.  

Tartu Ülikooli residentuuri prodekaan Helen Reim ütles, et residentuuri oodatakse kõiki, kes on kas käesoleval aastal või varem omandanud arstikraadi ning tunnevad tänaseks soovi huvipakkuval erialal spetsialiseeruda. „See on aeg, mil üldarsti tugevatele teoreetilistele teadmistele lisanduvad praktilise õppe kaudu eriarsti kliinilised pädevused. Uute oskuste ja teadmiste omandamine toimub juhendaja ja arst-residendi koostöös ja seda erinevates residentuuribaasides üle Eesti.”

Residentuuri saavad kandideerida üldarsti või hambaarsti kutse omandanud isikud, kes on registreeritud arsti või hambaarstina Terviseametis.  

Elektroonse avalduse ja muud elektroonsed dokumendid saab esitada sisseastumise infosüsteemis ajavahemikul 1.–19. juunil internetiaadressil www.sais.ee.  

Paberil avalduse ja muud dokumendid saab esitada meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadis kohapeal 1.–19. juunil tööpäeviti või posti teel. Posti teel saadetud dokumendid peavad dekanaati jõudma hiljemalt 19. juunil. 

Rohkem teavet residentuuri kohta on residentuuri veebilehel. Täpsema kohtade jaotumise ja eksamite aegadega on võimalik tutvuda siin.

6. juunil kohtusid Saksamaa Rheinland-Pfalzi liidumaa teadus- ja tervishoiuministeeriumi esindajad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnaga.

Saksamaa Rheinland-Pfalzi liidumaa delegatsiooni esindajad külastasid Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonda

Tartu Ülikooli liikumislabori Liikuma Kutsuva Kooli programm korraldab 20. –24. mail õuesõppenädala,

Tartu Ülikooli Liikumislabor kutsub kõiki koole üle Eesti õue õppima

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos