Autor:
Andres Tennus

Biomeedikumi parkla kujundatakse ümber rohealaks

Sel suvel alustatakse Biomeedikumi õppehoone parkla ümber ehitamist tervislikuks rohealaks. Ümberehituse eesmärk on piirata Maarjamõisa rohket autokasutust ning luua meditsiinilinnaku töötajatele ja tudengitele rohkem värskes õhus vaba aja veetmise võimalusi.

Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor korraldas 2023. aastal ülikooli liikuvusuuringu, et teada saada ülikoolipere liikumusharjumustest ning toetada kestliku liikumise korraldamist ülikoolis. Küsitlusuuring näitas, et ainult 52,3% küsitlusele vastanud töötajatest ja 66,7% tudengitest kasutab elukoha ja õppehoonete vaheliseks liikumiseks kestlikke liikumisviise ehk kõnnib jalgsi, sõidab rattaga või kasutab ühistransporti.

Uuringust tuli välja, et kõige probleemsemad paigad kestlikult ehk jalgsi või rattaga liiklemiseks Tartus on Toomemäe, Riia tänav ja Maarjamõisa. Vastajad leidsid, et Maarjamõisas domineerib linnaruumi ülesehituses ja autokasutajate käitumises autokesksus, sh väiksem arvestamine jalakäijatega ja piirkiiruse ületamine.

Samuti näitasid uuringu tulemused, et ühine tegevus kestlikuma arengu suunas saab olla ülikoolihoonete vahetu ümbruse tõhus talihooldus, ilmastikukindlate rattaparklate rajamine, atraktiivsete autodest eraldatud välialade loomine ja autoparkimise võimaluste (sh tasuta parkimise) piiramine.

Liigsele autokasutusele viitab ka 2021. aastal läbi viidud Eesti elanike liikuvuse küsitlusuuring, kust tuli välja, et ainult umbes 17 protsenti Eesti leibkondadest saab oma asjad aetud ilma isikliku autota. Kümnel protsendil leibkondadest on üle kahe auto ja 43 protsendil üks auto. Viimastel aastatel on autoga tööle liikujate osakaal suurenenud just linnapiirkondades.

Seetõttu luuakse haljasala näol Biomeedikumi juurde võimalused paremaks vaba aja veetmiseks, mis motiveerib kasutama kestlikke liikumisvõimalusi, st jalgratast ja ühistransporti. Biomeedikumi parkla kujundatakse ümber 5305-ruutmeetri suuruseks haljasalaks, kuhu tulevad pingid, prügisorteerimisjaamad, lindude söötmismajad ja eraldi ala liigirikkuse säilitamiseks. Samuti rajatakse sinna kohad õues töötamiseks ja õppeks. Roheala on mõeldud nii tudengitele, töötajatele kui ka kõikidele teistele tartlastele.

Ehitustööd algavad 1. juuni 2024. Ehitustöid teostab OÜ Rubic Ehitus. Tööde maksumus on 3,8 miljonit eurot. 

Tutvu Biomeedikumi uue haljasala eskiisiga SIIN.

 


 

Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave

Eesti lipud peahoone ees

JÄRELVAATA: Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktus

Anna Lõhmus mõõdab professor Alastair Forbesi valvsa pilgu all kursusekaaslase Crystabel Kelly-Bissue nahavolti – see annab teada nahaaluse rasva koguse.

Tartus õpetatakse välja toitmisravi spetsialiste