Doktoriõppe vabad kohad

Kuulutame välja vaba doktoriõppekoha doktoriõppe kolmandal aastal (vana õppekava).

Vabale õppekohale kandideerimiseks esitada avaldus teadusprodekaanile koos individuaalplaani kavandiga.

Dokumentide esitamise tähtaeg 09.04.2024.

Palun saatke avaldus ja lisadokumendid meiliaadressile rene.karner@ut.ee
 

Tingimused kandideerijaile olenevalt sellest, kas nad on õppes või eksmatrikuleeritud, on järgmised:

Vabale kohale kandideerimine doktoriõppes

Doktorant
(eksmatrikuleeritud)

Kandideerib sama õppekava vabale kohale Kandideerib mõne muu õppekava vabale kohale
  Piirangud: Piirangud:
Eksmatrikuleeritud enne 22/23. õa avatud õppekavalt

ei saa kandideerida, kui ta on

- ülikoolist kuni kaks aastat tagasi eksmatrikuleeritud vääritu käitumise pärast (DÕE p 27.3)

ei saa kandideerida, kui ta on

- ülikoolist kuni kaks aastat tagasi eksmatrikuleeritud vääritu käitumise pärast (DÕE p 27.3)

Eksmatrikuleeritud alates 22/23. õa avatud õppekavalt

ei saa kandideerida, kui ta on

- samalt õppekavalt eksmatrikuleeritud kaheksa-aastase õppeaja ületamise tõttu (DÕE p 27.3) või

- ülikoolist kuni kaks aastat tagasi eksmatrikuleeritud vääritu käitumise pärast (DÕE p 27.3)

ei saa kandideerida, kui ta on

- ülikoolist kuni kaks aastat tagasi eksmatrikuleeritud vääritu käitumise pärast (DÕE p 27.3)

 

Doktorant
(õpingute ajal kandideerija)

Piirangud vabale kohale kandideerimisel:
Õpib enne 22/23. õa avatud õppekaval

- saab kandideerida vaid samaks või järgmiseks, mitte aga varasemaks semestriks (ÕKE p 98);

- pikendusajal õppivad üliõpilased ei saa vabale õppekohale kandideerida (ÕKE p 98)

Õpib alates 22/23. õa avatud õppekaval

- saab kandideerida vaid samaks või järgmiseks, mitte aga varasemaks semestriks (ÕKE p 98)

 

Kandidaatide järjestamisel arvestatakse senist doktoriõppe tulemuslikkust - õppekava täitmist, atesteerimiste tulemusi, avaldatud või avaldamiseks vastuvõetud teadusartikleid, olemasolevaid kirjutusfaasis olevaid käsikirju (kui on esitatud materjalide hulgas), individuaalplaanis plaanitud tegevuskava veenvust nominaajal kaitsmiseni jõudmisel ja muud asjakohast teavet, mis peegeldab doktoriõppe edukust.

Mees jooksulindil

Madala intensiivsusega treeningu mõju jääb raskesti ennustatavaks

Ravimite jagamine on ühiskonnas suur probleem

Ravimite jagamisel võivad olla halvad tagajärjed

Autotransplantatsioon on peetunud või lõikunud hamba siirdamine sama inimese ühest suuõõne piirkonnast teise, kas lagunenud või puuduva hamba kohale

Tarkusehambaid saab edukalt kasutada puuduvate hammaste asendamiseks