Kuue organisatsooni ühistööna uuritakse ja tutvustatakse Eesti taimeliike

Kuus organisatsiooni sõnastasid ühised huvid ja kokkulepped rahvapäraste taimenimede, taimede kõikvõimalike kasutamisviiside, taimestiku ja kultuuri vastasmõjude ja etnoökoloogia suundumuste alaseks ühistööks. Tartu Ülikooli esindab koostöös farmaatsia instituut.

Viieaastases koostööleppes „Antrobotanicus“ asuvad ühiste eesmärkide nimel tööle Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Looduseuurijate Selts, MTÜ Avatud Ruumi Instituut, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ja Eesti Kirjandusmuuseum. 

Memorandum sedastab, et tegemist on järjega Gustav Vilbaste sada aastat tagasi alustatud üldrahvalikule kogumis- ja uurimistööle: päritud ja omandatud teadmised, kodumaise taimestiku tundmine ja oskused taimi kasutada, uute taimeliikide tundmaõppimine ja omaksvõtmine, samuti teised taimedega seotud arengud on tõusnud maailma teaduses arvestava tähelepanu keskmesse. Välitööde ja andmekogumisega samaaegselt kulgevad eri valdkondi ühendavad uuringud ja tulemuste tutvustamine.

Koostöövaldkondadena määratletakse muuhulgas ühiste uurimisprojektide arendamist, ühist kogumistööd ja haridus- ja teadustegevuse tulemuste levitamise ürituste korraldamise kaudu. Samuti plaanitakse ühispublikatsioonide avaldamist ja ühiste ning külalisnäituste korraldamist.

Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juhataja, farmakognoosia professori Ain Raali sõnul on sellel koostööl kõige muu kõrval ka farmatseutiline väärtus, sest uute ravimtaimede ja nende kasutusviiside leidmine on läbi aegade kulgenud rahvameditsiini kogemusi tundma õppides: „Ravimtaimede alast pärimust on võimalik vaadelda ja kasutada kui ideepanka farmakognostiliste uuringute kavandamisel eesmärgiga parandada rahva tervist tõenduspõhiste vahenditega.“

Lisateave:
Ain Raal
Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juhataja
5027574
ain.raal@ut.ee

Mare Kõiva 
mare.koiva@folklore.ee

Maris Kuperjanov
maris.kuperjanov@folklore.ee