Läänemere piirkonna koostöövõrgustiku suvekoolis kohtusid terviseteaduste doktorandid seitsmest riigist

14-16. juunil toimus viies Läänemere piirkonna personaliseeritud tervishoiu koostöövõrgustiku (Baltic Sea Region Network in Personalized Health Care) ülikoolide suvekool, kus osales 18 terviseteaduste doktoranti seitsmest riigist. Esmakordselt veebis toimuva suvekooli korraldajaks oli Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetool.

Suvekooli juhtivad teemad olid eetika ja uurimistöö muutuvas tervishoius, kiiretest muutustest tekkivad väljakutsed ja nendega tegelemine.

Kolme päeva jooksul kuulati ettekandeid võrgustiku ülikoolide teadlaste värskeimatest uurimustest ning arutleti uurimistöö ning eetika üle doktorantide endi uurimisteemadest lähtuvalt.

Lektoritena olid kaasatud Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juht professor Ruth Kalda ning õendusteaduse õppetooli külalisprofessor Mari Kangasniemi.

Lisaks uute teadmiste omandamisele ja reflekteerimisele, andis suvekool doktorantidele võimaluse omavaheliseks suhtluseks, kogemuste jagamiseks ning uute teaduskontaktide loomiseks.

Baltic Sea Region Network in Personalized Health Care on Läänemere piirkonna ülikoolide multidistsiplinaarne koostöövõrgustik, mis loodi 2015. aastal Turu Ülikooli õendusteaduse osakonna eestvedamisel. Võrgustiku eesmärk on pakkuda terviseteaduste doktorantidele multidistsiplinaarset teaduskoolitust, tugevdada suhteid Läänemere piirkonna ülikoolide vahel ning panustada seeläbi võrgustiku riikide doktoriõppekavade arengusse. Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetool kuulub võrgustikku alates 2018. aastast.

Doktorantide suvekooli korraldasid koostöös Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetooli külalisprofessor Mari Kangasniemi, õendusteaduse assistent Janne Kommusaar ja Turu Ülikooli dotsent Hannakaisa Niela-Vilén.

Lisateave:
Janne Kommusaar
Tartu Ülikooli õendusteaduse assistent
janne.kommusaar [ät] ut.ee