Foto:
Andero Kalju

Meditsiiniteaduste valdkonna mikrokraadid õpetavad histoloogiat ja uurimistöö läbiviimist

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond pakub kahte mikrokraadi, „Histoloogia histoloogilise tehnika alustega“ ja „Uurimistööde alused tervishoius“, mis annavad meditsiinialal töötavatele inimestele olulisi uusi oskusi ja võimalikke väljundeid tööturul.

Tartu Ülikooli histoloogia kaasprofessori Marina Aunapuu sõnul kestab programm „Histoloogia histoloogilise tehnika alustega“ kaks semestrit, mille vältel antakse osalejatele teadmisi inimese kudede ehitusest ja organite mikroanatoomiast. „Praktiliste tööde käigus saadakse põhioskused histoloogilises tehnikas. Neid saab kasutada näiteks histoloogia- ja patoloogialaboratooriumis töötamiseks,“ kirjeldas Aunapuu mikrokraadiprogrammi üht võimalikku väljundit tööturul.

Õppetöö korraldamisel on arvestatud täiskasvanud õppijate võimalustega: praktikumid on planeeritud hilisemale ajale ja võimaluse korral on õppetöö ka laupäeviti. Paindlikkust lisab ka hajaõpe – loengud ja seminarid toimuvad nii auditoorselt kui ka veebis.

Programmi õppejõududeks on histoloogia kaasprofessor Marina Aunapuu, histoloogia ja embrüoloogia professor Andres Arend, histoloogia nooremlektor Aimar Namm ja laborispetsialist Taavi Torga.

Epidemioloogia professor Anneli Uusküla ütles, et programm „Uurimistööde alused tervishoius“ annab baasteadmised ja -oskused uurimistöö meetoditest tervishoius. „Programmis õpetatakse tundma biostatistika ja uurimistöö läbiviimise aluseid, uurimistöö kavandamist, lihtsama andmeanalüüsi läbiviimist ning uurimistöö tulemuste kriitilist hindamist,“ selgitas ta.

Kursusele on eelkõige oodatud osalema professionaalid (tervishoiuametnikud ja -praktikud), kes igapäevases töös puutuvad kokku terviseandmetega ning kelle tööülesannete eduka täitmise eelduseks on oskus läbi viia lihtsamat andmeanalüüsi ning tõlgendada tervishoiu-alaste uurimistööde tulemusi. „Kursus pakub tuge ka tervishoiuvaldkonna kraadiõppuritele, kes soovivad omandada täiendavat kindlust uurimistöö läbiviimiseks,“ lisas Uusküla.

Programmi õppejõududeks on epidemioloogia professor Anneli Uusküla, matemaatilise statistika professor Krista Fischer ning Ida-Tallinna Keskhaigla teadusosakonna juhataja Marika Tammaru.

Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammid on pikemad tervikliku sisuga täiendusõppeprogrammid, mis annavad võimaluse omandada lisaeriala või pädevus ühes kitsamas valdkonnas. Programmi läbinu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Meditsiiniteaduste valdkonna mikrokraadiprogrammi saab registreerida Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis 21. augustini.

#õppimine
Andero Kalju

Tartu Ülikooli residentuuri kandideeris enam kui 200 inimest

15.09.2022
#õppimine
Polina Tipakova

Esmakursuslane Polina Tipakova: Minu eesmärk on muuta see maailm paremaks paigaks ja arsti eriala sobib selleks suurepäraselt

31.08.2022
#õppimine
Reet Mändar

Professor Reet Mändar: Hea sõna ja sõbralik suhtlemine on patsiendi jaoks sama väärtuslikud kui ravimiretsept

31.08.2022