Autor:
Andres Tennus

Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikool uuendasid koostöölepingut

Esmaspäeval, 26. veebruaril uuendasid Tartu Ülikool ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostöölepingut, mille eesmärk on edendada vastastikust õppe- ja teadustööd ning arendada Eesti tervishoiuvaldkonda.

Lepingule kirjutasid Tartu Ülikooli senati saalis alla Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ja Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser. Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan Ruth Kalda ütles, et lepingu eesmärk on olla partnerid arstide koolitamisel, teadus- ja arendustegevuses ning tervishoiupoliitika kujundamisel. „See tähendab koos nii arstihariduse kui ka tervishoiuvaldkonna edendamist,“ lausus ta. 

Leping näeb ette, et ülikool kaasab regionaalhaigla arste külalisõppejõududena diplomieelse õppe, residentuuri ja doktorantuuri korraldamisse. Samuti võimaldab leping kavandada partneritena teadus- ja arendusvaldkonna projekte, esitada rahastustaotlusi, osaleda teineteise uurimisrühmade tegevuses, toetada üksteise taristut ja uuringubaaside kasutamist ning korraldada ühisüritusi, sealhulgas rahvusvahelisi konverentse. 

Ruth Kalda sõnul peitub koostöös tugevus. „See on kasulik nii õppekeskkonna kujundamisel, eri tõukefondide raha taotlemisel, taristu ja uuringubaaside kasutamisel kui ka paljus muus. Eesti on väike ning on täiesti loomulik, et kliinilise õppe, teadustöö ja tervishoiu arendamisel tehakse koostööd.“ 

Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ütles, et ülikooli ja haigla koostöö on heal järjel. „Rõhutan, et tegemist on strateegilise koostöölepinguga ning kujundame ühiselt meditsiiniteaduse ja -arenduse suurt pilti Eestis, Euroopas ja mõneti ka maailmas. Sama tähtsal kohal on arstide ja teiste tervishoiutöötajate järelkasv ning leping kinnitab meie ühiseid huve sellesse panustamisel.“ Haigla innovatsiooni ja välissuhete juht Terje Peetso lisas, et koostöö on tähtis ka seepärast, et mõlemad pooled aitavad viia ellu Eesti kõrghariduse ja innovatsiooni strateegiaid. „Teadus- ja arendustegevuses saab harva olla edukas üksi nokitsedes, siin on kaks pead ikka märksa rohkem kui kaks pead ning kasu saavad paljud,“ ütles ta. 

Tartu Ülikooli liikumislabori Liikuma Kutsuva Kooli programm korraldab 20. –24. mail õuesõppenädala,

Tartu Ülikooli Liikumislabor kutsub kõiki koole üle Eesti õue õppima

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“