Autor:
Andero Kalju

Praktiseerivaid arste ja meditsiinipersonali oodatakse omandama teadmisi geneetikast personaalmeditsiinis

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond pakub mikrokraadi „Geneetika personaalmeditsiinis“, mis annab arstidele ja meditsiinitöötajatele unikaalse lisandväärtuse igas meditsiinisektoris. 

Mikrokraadi programmijuht, Tartu Ülikooli inimese geneetika professor Maris Laan ütles, et geneetika- ja genoomikateadmised meditsiinis nii molekulaardiagnostikas kui patsientide käsitluse ja nende elukvaliteedi tõstmisel on plahvatuslikult kasvanud. „Enamik Eesti meedikutest ja tervisesektori töötajatest on omandanud oma geneetika alased teadmised aastaid tagasi. Pea igal meditsiini erialal ja tervishoiuga seotud asutuses on aga vajadus geneetika täiendusõppe järele, et oma praktikas kasutada uudseid molekulaardiagnostika võimalusi ja tunda erinevaid geneetika teadmiste rakendusvõimalusi nii patsiendi käsitluses kui rahvatervishoius laiemalt,“ selgitas Laan. 

Poolteist aastat kestev programm on eelkõige suunatud praktiseerivatele arstidele ja meditsiinipersonalile igalt erialalt, samuti meditsiinisektori ja terviseteenuste valdkonna töötajatele nii riiklikus kui erasektoris. Osalema on oodatud need, kes praegu ja edaspidi kasutavad geneetilisi teste ja tulevikus hakkavad tegelema personaalmeditsiinist tulenevate väljundite nõustamisega. 

Maris Laan lisas, et arstile annavad saadud teadmised teadmistepagasi, et ära tunda pärilikke või elu jooksul omandatud geneetiliste muutusega seotud haigusi. „See annab enesekindluse, et vajadusel valida ja kasutada kõige uuemaid geneetikateste kliinilises praktikas nii diagnostikas, ennetuses kui ravivõimaluste valikul, ja võtta nende põhjal vastu tõenduspõhiseid otsused patsientide käsitluses.“ 

Maris Laan rõhutas, et tervishoiusektoris töötajate laiem orienteerumine meditsiinigeneetika teadmistes tõstab üldisemalt terviseteenuste kvaliteeti. „Programm õpetab tegema teadlikku valikut ja andma hinnangut DNA-põhiste diagnostiliste ja sõeltestide otstarbekusele (või vastupidi – mitte) ja lisandväärtusele iga konkreetse haiguse või tervisemure puhul. Kursusel osaleja saab endale kaasa laiema tervikpildi haiguste pärilikust eelsoodumusest. Kombineerudes põhieriala kogemuse ja ekspertiisiga annab see unikaalse lisandväärtuse nii kliinikus, tervishoiukorralduslikes asutustes kui muudes meditsiiniga seotud sektorites (e.g. ravimarendus).“ 

Mikrokraadiprogrammi „Geneetika personaalmeditsiinis“ saab registreerida Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis 30. septembrini. Lisateavet saab siit.

Mees jooksulindil

Madala intensiivsusega treeningu mõju jääb raskesti ennustatavaks

Ravimite jagamine on ühiskonnas suur probleem

Ravimite jagamisel võivad olla halvad tagajärjed

Autotransplantatsioon on peetunud või lõikunud hamba siirdamine sama inimese ühest suuõõne piirkonnast teise, kas lagunenud või puuduva hamba kohale

Tarkusehambaid saab edukalt kasutada puuduvate hammaste asendamiseks