Autor:
JP Hion

Tänavu alustab Tartu ülikooli residentuuri kokku 165 inimest

Tänavu alustab Tartu ülikooli residentuuri kokku 165 inimest. Kõige suurem konkurss oli dermatoveneroloogia erialal, kus konkurss ühele kohale oli 7.5.

Tänavu oli residentuuri planeeritud kohti 195. Põhikonkursiga kandideeris 199 inimest, neist 39 kahele erialale. Põhikonkursiga saadi 144 residenti, järelkonkursiga 21 residenti.

Residentuuriprodekaan Urmas Lepner ütles, et üldiselt võib tänavuse residentuurikonkursiga rahul olla. „Sisseastujate arv sõltub paljuski ka põhiõppe lõpetajatest. Täitmata jäi 31 kohta, kuid tänavu oligi põhiõppe lõpetajaid vähem. Residentuuri astub ka varasemate aastate põhiõppe lõpetajaid, kes on põhiõppe järgselt töötanud üldarstina Eestis või välismaal. Kolmandatest riikidest asub residentuuri 8 inimest.“

Põhivoorus oli kõige suurem konkurss oli dermatoveneroloogia erialale, kahele kohale kandideeris 15 inimest. Suurima kandidaatide arvuga olid peremeditsiin (30 avaldust), radioloogia (20 avaldust) ning anestesioloogia ja intensiivravi (19 avaldust).

Urmas Lepner lisas, et positiivsena võib eraldi võib välja tuua, et 40-st peremeditsiini residentuuri kohast sai täidetud 36. Erakorralise meditsiini residentuuriprogrammis sai 12 kohast täidetud 7.
 

Estonian and Finno-Ugric Languages students at the Library

Tartu Ülikoolis alustas tööd muu emakeelega üliõpilaste keelenõustaja

MV

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus 2024

Rakubioloogia kõrgkooliõpik

Ilmus erakordselt mahukas eestikeelne kõrgkooliõpik „Rakubioloogia“