Autor:
Margit Kooser

Saksamaa Rheinland-Pfalzi liidumaa delegatsiooni esindajad külastasid Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonda

 

6. juunil kohtusid Saksamaa Rheinland-Pfalzi liidumaa teadus- ja tervishoiuministeeriumi esindajad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnaga. Kohtumisel räägiti lähemalt koostööst teaduse ja ettevõtluse vahel ning peeti potentsiaalseid plaane tulevikuks.

Kohtumisest võtsid osa teadus- ja tervishoiuministeeriumi riigisekretär Denis Alt, biotehnoloogia koordinaatori nōunik Kristofer Oedekoven, riiklik biotehnoloogia koordinaator Eckhard Thines, ülikoolide ja meditsiinilinnaku nõunik Christian Göltz, riigisekretäri poliitikanõunik Pavel Zolotarev ning rahvusvaheliste suhete nõunik Magdalena Klann.

Meditsiiniteaduste valdkonda esindasid teadusprodekaan professor Maris Laan, arendusprodekaan kaasprofessor Sander Pajusalu, molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson, meditsiinilise mikroobiökoloogia professor Reet Mändar, siirdemeditsiini kaasprofessor Mario Plaas ning Erasmuse tudeng Lukas Riesenhuber

Kohtumisel tegi Maris Laan ettekande Tartu Ülikoolist ja meditsiiniteaduste valdkonnast. Sander Pajusalu rääkis lähemalt Eesti meditsiinisüsteemist ning arsti kutse omandamisest. Erasmuse tudeng Lukas Riesenhuber rääkis oma eelmise aasta kogemusest arstiteaduse välisüliõpilasena ja praegusest arstiõppe praktika läbimisest. Professorid Reet Mändar ja Pärt Peterson tutvustasid oma uurimisteemasid, juttu tuli nii inimese mikrobiootast kui T-rakkudest. Kaasprofessor Mario Plaas tutvustas külalistele siirdemeditsiinikeskuses asuvaid laboreid.

Arendusprodekaan Sander Pajusalu ütles, et Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna areng on Rheinland-Pfalzi liidumaa meditsiiniteaduskondadega sarnane. „Meie praegune arstiõpe kui ka plaanitavad muutused tulevikuks on sarnased: ka nemad näevad vajadust rohkem integreerida kliiniline ja prekliiniline õpe. Oma kogemusi õppest Saksamaal ja Eestis võrdles Erasmuse tudeng Lukas Riesenhuber, kes tõi välja positiivsena, et Eesti õppes kasutatakse rohkem digitehnoloogiaid ja ka üliõpilastelt oodatakse rohkem ettekandeid luues nii võimaluse õppida läbi õpetamise.”  

 

Alanud on kandideerimine Tartu Ülikooli residentuuriõppesse

Alanud on kandideerimine Tartu Ülikooli residentuuriõppesse

Tartu Ülikooli liikumislabori Liikuma Kutsuva Kooli programm korraldab 20. –24. mail õuesõppenädala,

Tartu Ülikooli Liikumislabor kutsub kõiki koole üle Eesti õue õppima

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos