Autor:
Ragnar Vutt

Euroopas meditsiini õpetavad ülikoolid kohtusid Tartus

Eelmisel nädalal, 4.—6. mail kohtusid ECTS meditsiiniühingusse kuuluvad ülikoolid, et arutleda üliõpilasvahetuse edendamise ja lihtsustamise üle Euroopa meditsiiniülikoolide vahel. Tänavu korraldas kohtumist Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond.

Kolme päeva jooksul toimunud ettekannetes ja töötubades analüüsiti üliõpilasvahetuse eripärasid meditsiini õppekavadel, toodi näiteid parimatest praktikatest ja jagati enda kogemusi üliõpilasvahetuse koordineerimisel. Meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadi juhataja Rene Kärneri sõnul oli Tartu Ülikoolil suur au sel aastal kohtumise korraldamist eest vedada. „Ühtlasi andis see suurepärase võimaluse tugevdada sidemeid nii praeguste kui ka tulevaste partneritega ning tõsta esile Tartu Ülikooli kõrgel tasemel haridust,“ sõnas Kärner.

Lisaks meditsiini õpetamisele ühendab ühingusse kuuluvaid ülikoole Erasmus+ programm ja ühtne ainepunktide arvestamise süsteem (European Credit Transfer System ehk ECTS). Seetõttu on üliõpilastel välisriigis vahetusaasta vältel mugav oma ülikooliõpinguid jätkata ja hiljem ainepunkte üle kanda. ECTS meditsiiniühingu eesmärk on rakenduses olevat süsteemi üha parendada ja arendada.

ECTS meditsiiniühing loodi 2004. aastal. Ühingus on 45 liikmesülikooli 26 eri riigist üle Euroopa.

Rohkem infot kohtumise kohta leiad sündmuse kodulehelt.

CERN

Eesti täisliikmesus CERN-is laiendab Tartu Ülikooli teaduskoostöövõimalusi

Innovatsioon ja tulevikutehnoloogia

Euroopa innovatsioonivõrgustiku toetusvõimaluste infopäev

26. veebruaril uuendasid Tartu Ülikool ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostöölepingut. Lepingule kirjutasid Tartu Ülikooli senati saalis alla Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ja Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikool uuendasid koostöölepingut